Dlaczego? – Robert Gwiazdowski

Aktualizacja: 2010-10-21 3:05 pm

„Państwo nie przekaże funduszom emerytalnym ani grosza” – zapowiedział Premier Węgier Viktor Orban. [link]

Zastrzegł jednak, że nacjonalizacji nie będzie. „Wybór pozostawimy ludziom i ich rozsądkowi. Jeśli chcą ryzykować swoją emeryturą, niech zostaną w funduszach”

„Niech Polska nie idzie śladem Węgier” – natychmiast zaapelowała Pani Agnieszka Chłoń-Domińczak.

Jej zdaniem  decyzja węgierskiego rządu jest zła i krótkowzroczna, bo nie bierze pod uwagę perspektywy długookresowej: [link]

Proszę zwrócić uwagę, że Orban zapowiedział danie Węgrom wyboru. Nie zamierza kombinować z ograniczaniem wysokości „składki”, czy „zawieszaniem” w ogóle na jakiś czas jej przekazywania do funduszy, albo ograniczaniem ich prowizji. Po prostu: „niech ludzie sami zdecydują, czy chcą zostać w funduszach”.

Z punktu widzenia wyznawców „Hobbeso-Keynesizmiu” danie ludziom prawa wyboru jest  więc w perspektywie długookresowej „złe”.

Dla Hobbesa działania państwa stanowiły najlepsze antidotum dla anarchii spowodowanej rywalizacją między ludźmi. Punktem wyjścia była dla niego pesymistyczna antropologia polityczna, zgodnie z którą przy braku „zewnętrznych autorytetów”*, gdy „pozornie”* wszyscy ludzie są wolni, walczą ze sobą, co powoduje, że zamiast korzystać z wolności muszą cały czas koncentrować się na przetrwaniu. Między wolnością a przetrwaniem istnieje zatem stały, nierozwiązywalny konflikt. Człowiek, zdaniem Hobbesa, postawiony został przed dramatycznym wyborem:musi opowiedzieć się albo za bezpieczeństwem i jednocześnie absolutną podległością, albo za wolnością i jednocześnie ciągłym zagrożeniem dla swojego życia.

Nie jest to oczywiście prawdą. Smithowska idea harmonijnego porządku naturalnego, w którym rywalizacja między ludźmi nie ma negatywnych konsekwencji i stanowi podwalinę rozwoju gospodarczego, jest o wiele bliższa prawdzie niż wizja nieustannej wojny bellum omnium contra omnes, dla której jedyną alternatywą jest bezwzględne podanie się wszystkich „zewnętrznemu autorytetowi” suwerena.

Dlaczego nie mamy mieć prawa wyboru, czy chcemy płacić OFE, czy nie chcemy? Dlaczego, dlaczego, dlaczego???

* podkreślenia moje

Robert Gwiazdowski

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=27688 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]