W przyszłym roku rząd Tuska przestaje zajmować się bezrobotnymi

Na wniosek OPZZ, 13 października 2010 r. odbyło się posiedzenie zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Trójstronnej Komisji, gdzie rozmawiano na temat sytuacji finansowej Funduszu Pracy w przyszłym roku.

Przypomnijmy, że rząd w projekcie budżetu na 2011 r. zakłada obniżenie środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu o pięćdziesiąt procent. Zdaniem OPZZ skandalem jest to, że składka od pracodawców na Fundusz Pracy wynosi 9,5 miliarda złotych, a na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przeznacza się zaledwie 3,2 mld zł.

Na posiedzeniu zespołu strona OPZZ dobitnie podkreśliła, że jeżeli rząd obniża o pięćdziesiąt procent wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i jednocześnie na koncie FP pozostawia na koniec 2011 r. 4 miliardy złotych, to odbierane jest to przez pracowników jako jawny sabotaż, lenistwo lub zaniechanie rządu w sprawie walki z bezrobociem. Zespół Komisji Trójstronnej ds. polityki gospodarczej i rynku pracy postanowił wystąpić do Przewodniczącego sejmowej Komisji polityki społecznej o utrzymanie wydatków na aktywne formy w przyszłym roku na poziomie roku bieżącego.

(za: OPZZ)

Za: Obywatel | http://www.obywatel.org.pl/index.php?module=news&func=display&sid=12133

Skip to content