W przyszłym roku rząd Tuska przestaje zajmować się bezrobotnymi

Aktualizacja: 2010-10-20 12:42 pm

Na wniosek OPZZ, 13 października 2010 r. odbyło się posiedzenie zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Trójstronnej Komisji, gdzie rozmawiano na temat sytuacji finansowej Funduszu Pracy w przyszłym roku.

Przypomnijmy, że rząd w projekcie budżetu na 2011 r. zakłada obniżenie środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu o pięćdziesiąt procent. Zdaniem OPZZ skandalem jest to, że składka od pracodawców na Fundusz Pracy wynosi 9,5 miliarda złotych, a na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przeznacza się zaledwie 3,2 mld zł.

Na posiedzeniu zespołu strona OPZZ dobitnie podkreśliła, że jeżeli rząd obniża o pięćdziesiąt procent wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i jednocześnie na koncie FP pozostawia na koniec 2011 r. 4 miliardy złotych, to odbierane jest to przez pracowników jako jawny sabotaż, lenistwo lub zaniechanie rządu w sprawie walki z bezrobociem. Zespół Komisji Trójstronnej ds. polityki gospodarczej i rynku pracy postanowił wystąpić do Przewodniczącego sejmowej Komisji polityki społecznej o utrzymanie wydatków na aktywne formy w przyszłym roku na poziomie roku bieżącego.

(za: OPZZ)

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=27633 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]