Rabin Ovadia Yosef: Bóg stworzył gojów, by służyli żydom

Duchowy lider partii Szas rabin Ovadia Yosef wystąpił z tradycyjnym sobotnim kazaniem, skierowanym do swoich wyznawców. Były główny sefardyjski rabin Izraela rozważał tematy, związane z teologicznymi aspektami zachowania soboty i wykorzystania ludzi nieżydowskiego pochodzenia przy obsługiwaniu żydów, zachowujących święty dzień tygodnia (szabat).

Goje zostali stworzeni przez Boga w tym celu, aby obsługiwali żydów w sobotę. To jest jedyna przyczyna, dlaczego Bóg dopuścił, by pojawili się oni na świecie. Nie ma miejsca dla gojów w tym świecie, jeśli nie służą oni żydom” – oświadczył duchowy lider partii Szas.

Przypomnijmy, że sobotnie kazania rabina Ovadii są transmitowane przez jego partyjną radiostację, a liczba jego słuchaczy tylko w samym Izraelu wynosi ponad milion ludzi. Rabin Ovadia jest znany ze swoich niejednoznacznych wypowiedzi, które niejednokrotnie wywoływały ostre reakcje i szeroką polemikę w izraelskim społeczeństwie.

””””””-

(…)

VI. Goj – lud, naród. Nawet jednego człowieka nazywają żydzi: goj ”” poganin; gojah ”” poganka. Tym imieniem nazywani są niekiedy także Izraelici, lecz bardzo rzadko. Najczęściej zaś nieżydzi, bałwochwalcy. W księgach żydowskich, mówiących o bałwochwalstwie, najczęściej tym jednem jedynem słowem „goj” oznacza się czcicieli bożków. Z tej przyczyny w nowszych wydaniach Talmudu unika się skrzętnie nazwy „goj”, a na jego miejsce kładzie się inne przezwiska nieżydów. To, że dziś nazwą „goim” oznacza się w języku żydowskim chrześcijan, wiedzą bardzo dobrze wszyscy, co z nimi mieszkają. Nie zaprzeczają temu sami żydzi. Zapewniają tylko w swoich elukubracjach, pisanych językiem potocznym, że w tej nazwie niema nic złego, ani nieprzyjaznego. Ale przecież coś przeciwnego okazuje się z ich ksiąg pisanych językiem hebrajskim. Np. w Szulchan aruchu, w części Choszen ha-miszpat § 34, art. 22, nazwa „goj” przyjęta jest jako miara nieprawości:  ”Zdrajcy, epikurejczycy i odszczepieńcy gorsi są nawet niż goim.”

Talmud, traktat Keritot 6b (str. 78): „… Wy nazywacie się ludźmi, goim zaś nie nazywają się ludźmi.”
(…)

Źródło: http://3rm.info/religion/5685-ravvin-ovadiya-josef-bog-sozdal-goev-dlya.html

Za: monasterUjkowice | http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/?p=6595

Skip to content