Dwie trzecie zarodków powstałych w wyniku in vitro ma poważne wady genetyczne

Szef Europejskiego Stowarzyszenia Ludzkiej Reprodukcji i Embriologii (ESHRE), Luca Gianaroli oraz embriolog z Bolonii, dr Cristina Magli są odkrywcami nowej techniki robienia testów przesiewowych pod kątem wad genetycznych zarodków powstałych w wyniku procedury sztucznego zapłodnienia in vitro. Naukowcy twierdzą, że dzięki zastosowaniu metody porównawczej hybrydyzacji genomowej (CGH) można wcześnie zdiagnozować wady genetyczne, którymi obciążone są zarodki i nie przenosić ich do ciała kobiety. Uczeni ci, którzy niestety sami angażują się w niemoralną procedurę in vitro, przyznali, że dwie trzecie embrionów powstałych w wyniku sztucznego zapłodnienia obumiera z powodu wad genetycznych.

Gianaroli przyznał w specjalnym oświadczeniu: – Dowiedzieliśmy się w ciągu tych 30 lat stosowania metody in vitro, że wiele zarodków, które przenosimy do łona kobiety ma wady chromosomowe. Dodał, że dwa na trzy zarodki wszczepione do łona kobiety podczas procedury in vitro nie „rozwijają się w ciążę”, lecz obumierają często z powodu wad genetycznych,

– Od ponad dziesięciu lat wszystkie środowiska zaangażowane w in vitro starają się znaleźć skuteczny sposób badania tych nieprawidłowości – stwierdził Gianaroli. Dodał również: – Obecnie mamy nową technologię… i mamy nadzieję, że w końcu będzie ona wiarygodnym sposobem oceny statusu chromosomowego zarodków, które przenosimy do ciała kobiety.

Naukowcy potwierdzili, to co jest wiadome od dawna, a mianowicie, że dzieci poczęte w wyniku procedury in vitro częściej cierpią na różne dolegliwości, niż dzieci poczęte w sposób naturalny.

Ostatnie badania opublikowane we Francji potwierdziły, że ponad 4 proc. dzieci urodzonych po wcześniejszym zapłodnieniu in vitro, ma kilka postaci wad wrodzonych.

Badania przeprowadzone przez fiński ośrodek National Research and Development Center for Welfare and Health w Helsinkach wskazują na słabe zdrowie dzieci poczętych w wyniku zapłodnienia in vitro. Często obserwuje się u nich porażenie mózgowe, choroby serca i wady układu moczowo-rozrodczego.

Źródło: LifeSiteNews.com, AS

Za: PiotrSkarga.pl | http://www.piotrskarga.pl/ps,5980,2,0,1,I,informacje.html

Skip to content