Indie: kampania przeciw prenatalnej selekcji płci dzieci

Aktualizacja: 2010-10-16 8:54 am

Kościół w Indiach prowadzi kampanię przeciw prenatalnej selekcji płci dzieci. Niestety w tym kraju, jeśli badanie wykaże, że dziecko jest płci żeńskiej, bardzo często oznacza to wyrok śmierci. Problemowi selekcji płci i celom badań prenatalnych poświęcono konferencję, zorganizowaną przez Indyjską Komisję Praw Człowieka celem zwrócenia uwagi na to powszechne obecnie w Indiach zjawisko.

Konferencja była próbą zmiany postrzegania tej praktyki, by uświadomić społeczeństwu, że zabijanie nienarodzonych dziewczynek jest łamaniem podstawowych praw człowieka. Eksperci Komisji alarmowali także, iż młode matki zmuszane są do prenatalnej selekcji płci pod groźbą rozwodu lub wyrzucenia z domu i rodziny. Według Komisji praktyki takie dyskryminują całą społeczność kobiet. Komisja ostrzega, że konsekwencje społeczne stosowania selekcji płci nienarodzonych dzieci są bardzo poważne. Tworzą zjawiska przemocy wobec kobiet i dziewczynek oraz sprzyjają handlowi narzeczonymi. Komisja widzi konieczność pełnego stosowania prawodawstwa biorącego w obronę nienarodzone dziewczynki. Odpowiednie przepisy istnieją już w Indiach od 1994 r.


Kościół katolicki w tym kraju prowadzi od dawna kampanię przeciw prenatalnej selekcji płci. Rzecznik indyjskiego episkopatu ks. Babu Joseph podkreśla: „Kościół zwraca uwagę na sprawiedliwą politykę wobec płci. Wszystkie organizacje kościelne próbują zrobić bardzo wiele, by wprowadzić w życie politykę równości płci”.

Dane dotyczące liczby nowonarodzonych dziewcząt i chłopców są alarmujące. W stanie Uttar Pradeś w mieście Meerut ujawniono, że tylko 39 dziewczynek przypada na 100 nowonarodzonych chłopców.

E. Dziuk, Delhi

(rv/zk, © Radio Vaticana 2010

Za: Opoka
Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=27463 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]