Szkolenia pracowników uniwersytetu UCL w rozpoznawaniu potencjalnych terrorystów

Aktualizacja: 2010-10-15 9:41 am

Wykładowcy prestiżowego UCL zostaną przeszkoleni w rozpoznawaniu potencjalnych terrorystów wśród studentów, po tym jak były student Umar Farouk Abdulmutallab próbował wysadzić samolot lecący do Detroit w grudniu ubiegłego roku. Kadra nauczycielska będzie teraz przyglądała się potencjalnym terrorystom podczas indywidualnych seminariów.

Według raportu jaki ukazał się 8 października, pracownicy uczelni powinni zostać przeszkoleni w przepisach odnośnie terroryzmu. Znajdują się w nich zapisy dotyczące wspierania działań terrorystycznych oraz sprzedaży, ściągania oraz innych form upowszechniania publikacji terrorystycznych.

Raport nakazał uniwersytetowi przegląd sposobów w jaki dopuszcza się takich a nie innych mówców na kampus. Raport pojawił się w związku z zatrzymaniem Abdulmutallabiego, który studiował inżynierię oraz był przewodniczącym Stowarzyszenia Islamskiego w latach 2006/7. Jest on trzecim już studentem UCL oskarżonym o działa związane z działalnością terrorystyczną.

Według raportu nie ma żadnych dowodów wskazujących na to, że Abdumutallabi został zradykalizowany na uniwersytecie, albo że warunki panując na uczelni sprzyjały temu. Niemniej jednak autorzy raportu zalecają przegląd kryteriów według jakich dopuszcza się lektorów na uniwersytet. Wśród zaproszonych na UCL znaleźli się między innymi Abu Mujahid, który nawoływał muzułmanów by potępili homoseksualistów ponieważ Allach ich nienawidzi oraz ekstremistyczny kleryk Abu Usamah.

Sir Stephen Wall przewodniczący rady UCL powiedział: „Raport zidentyfikował pewne procesy zachodzące na terenie uczelni, które musza zostać na nowo zrewidowane”. Niemniej jednak UCL w imię wolności wypowiedzi nie stosuje się do wytycznych NUS w zakazywaniu ludziom o poglądach rasistowskich lub faszystowskich przemawiania na terenie uczelni. Sir Stpehen powiedział Evening Standard: „Możemy się bliżej przyjrzeć zapraszanym lektorom, ale i tak będziemy chcieli zachować naszą tradycję wolności słowa. Tu się kształci dorosłych ludzi”.(ms)

Tłumaczyła Jagoda Gwizd na podstawie London Evening Standard

Za: euroislam -- [Org. tytuł: « Szkolenia pracowników UCL w rozpoznawaniu potencjalnych terrorystów»]
Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=27404 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]