USA: ACLU chce, by szpitale katolickie dokonywały aborcji w nagłych wypadkach

Amerykańska Unia Praw Cywilnych (ACLU)* chce, aby szpitale należące do grup wyznaniowych, przeprowadzały aborcję w nagłych wypadkach. W tym celu, ta jedna z największych w USA organizacji prawniczych, zwróciła się do agendy rządowej, odpowiedzialnej za zapewnienie opieki zdrowotnej obywatelom, tj. do Centers for Medical and Medicare Services.

Prawnicy Unii argumentują, że władze federalne mogą tego wymagać od religijnych placówek zdrowotnych, które zgodnie z ustawą Emergency Medical Treatment and Active Labour Act oraz Conditions of Participation of Medicare and Medicaid są zobowiązane do świadczenia usług w nagłych wypadkach.

Źycie i zdrowie kobiet ciężarnych, wymagających natychmiastowej opieki zdrowotnej, powinno mieć pierwszorzędne znaczenie – twierdzi prawniczka Brigitte Amiri związana z projektem zdrowia reprodukcyjnego, realizowanego przez ACLU. – Źadna kobieta nie powinna się martwić, że nie otrzyma pomocy, której potrzebuje, w najbliższym szpitalu do którego się uda – dodała.

Słynąca ze zwalczania tradycyjnych wartości organizacja ACLU zwróciła się do Centrum odpowiedzialnego za świadczenie usług medycznych, koordynującego pracę placówek medycznych w kraju z prośbą, aby dokładnie monitorowało wszystkie przypadki, w których życie i zdrowie kobiet w ciąży zostało poważnie zagrożone, ze względu na odmowę przeprowadzenia „zabiegu” aborcji w nagłych wypadkach, a odmowę tę motywowano względami religijnymi. ACLU zażądała także przesłania do wszystkich placówek zdrowotnych klarownej deklaracji, w której będzie wyraźnie napisane, iż nieprzeprowadzenie aborcji w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia kobiety, jest niezgodne z prawem i będzie surowo karane.

W USA 15 proc. szpitali należy do Kościoła katolickiego. Akcja ACLU pojawiła się w odpowiedzi na sytuację, zaistniałą w ub. roku, kiedy to kobieta w ciąży z problemem oddychania została przywieziona do katolickiego szpitala św. Józefa w Phoenix. Zatrudnieni tam etycy wraz z władzami administracyjnymi długo zastanawiali się, co zrobić. W końcu zdecydowano się na przeprowadzenie aborcji, co zostało bezwzględnie potępione przez miejscowego biskupa, który ogłosił ekskomunikę personelu.

W USA obowiązuje prawo z 1973 r., zabraniające dyskryminacji placówek religijnych ubiegających się o fundusze federalne, które nie mogą być zmuszane do przeprowadzania aborcji. W 2005 r. przyjęto tzw. poprawkę Weldona, która to prawo wzmacnia. Stanowi ona, że żadne agendy państwowe nie mogą dyskryminować medycznych placówek religijnych, starających się o fundusze państwowe na swoją działalność, nawet jeśli nie godzą się one na przeprowadzanie aborcji. W przeciwnym wypadku agencje te mogą same stracić dotacje. 

Źródła: ACLU online, The Philadelphia Inquirer, AS

KOMENTARZ BIBUŁY:   *ACLU, przypomnijmy, jest kryptożydowską organizacją walczącą ze wszelkimi postaciami porządku społecznego. ACLU założona została w latach 1940. przez żydowskich prawników stających w obronie osób, którym groziła deportacja ze względu na komunistyczną propagandę, działania wywrotowe i szpiegostwo na rzecz komunistycznego Związku Sowieckiego. Kierowana była w przeszłości i jest nadal przez żydowskich prawników (obecna prezydent – sędzina Susan N. Herman).

Za: PiotrSkarga.pl| http://www.piotrskarga.pl/ps,5944,2,0,1,I,informacje.html

Skip to content