W amerykańskich szkołach zakazano śpiewania Bożonarodzeniowych pieśni

Aktualizacja: 2010-10-11 9:35 am

Waszyngton. Pieśni Bożonarodzeniowe i inne tego typu utwory religijne zostaną wyłączone z programu świątecznych koncertów w jednej ze szkół w New Jersey i, być może, również i w innych amerykańskich szkołach, po tym, jak Sąd Najwyższy USA odmówił rozpatrzenia apelacji, złożonej z powodu wydanej wcześniej decyzji o zakazie wykonywania muzyki religijnej w szkołach.

Sąd Najwyższy, podjąwszy decyzję, by nie zajmować się tą sprawą, 4 października zakończył sześcioletnią batalię procesową, która rozpoczęła się, gdy jeden z rodziców, Michael Streytchuk, wniósł do sądu przeciwko rejonowym organom edukacyjnym – South Orange i Maplewood za wprowadzony przez nie zakaz na wykonywanie pieśni religijnych na dziecięcych koncertach.
Okręgowy sąd apelacyjny USA trzeciej instancji potwierdził prawomocność tego zakazu w roku ubiegłym, a wtedy Streytchuk próbował wnieść sprawę do sądu wyższej instancji.

Adwokat Streytchuka Robert Muice uważa, że chociaż dany sąd apelacyjny znajduje się w jurysdykcji stanów Pennsylvania i New Jersey, jednak obecny precedens może wpłynąć na przyjęcie podobnych decyzji w całym państwie. „Religia nie jest jeszcze całkowicie zakazana w szkołach, ale państwo idzie w tym kierunku”, – powiedział adwokat. „Szkoły South Orange i Maplewood są już o krok od tego”.

„Ten pozew opiera się na fakcie naruszenia pierwszej poprawki konstytucji, która nakazuje, aby rząd zajmował neutralną pozycję w sprawach religii.

Idea pluralizmu i tolerancji polega właśnie na wyrozumiałości wobec tradycji narodowych i religijnych”, – dodał adwokat. A oprócz tego, jak zauważył adwokat, kiedy władze zakazały wykonywania pieśni religijnych na dziecięcych koncertach, tym samym wyrzuciły je z programu nauczania. Podkreślił on również, że zgodnie z istniejącą koncepcją, w szkole zakazuje się umieszczania jakichkolwiek obrazów z symboliką religijną.

Źródło: http://www.sedmitza.ru/news/1545048.html

Za: MonasterUjkowice -- [Org. tytuł: « W amerykańskich szkołach zakazano śpiewania Bożonarodzeniowych pieśni »]
Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=27239 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]