Aktualizacja strony została wstrzymana

W amerykańskich szkołach zakazano śpiewania Bożonarodzeniowych pieśni

Waszyngton. Pieśni Bożonarodzeniowe i inne tego typu utwory religijne zostaną wyłączone z programu świątecznych koncertów w jednej ze szkół w New Jersey i, być może, również i w innych amerykańskich szkołach, po tym, jak Sąd Najwyższy USA odmówił rozpatrzenia apelacji, złożonej z powodu wydanej wcześniej decyzji o zakazie wykonywania muzyki religijnej w szkołach.

Sąd Najwyższy, podjąwszy decyzję, by nie zajmować się tą sprawą, 4 października zakończył sześcioletnią batalię procesową, która rozpoczęła się, gdy jeden z rodziców, Michael Streytchuk, wniósł do sądu przeciwko rejonowym organom edukacyjnym – South Orange i Maplewood za wprowadzony przez nie zakaz na wykonywanie pieśni religijnych na dziecięcych koncertach.
Okręgowy sąd apelacyjny USA trzeciej instancji potwierdził prawomocność tego zakazu w roku ubiegłym, a wtedy Streytchuk próbował wnieść sprawę do sądu wyższej instancji.

Adwokat Streytchuka Robert Muice uważa, że chociaż dany sąd apelacyjny znajduje się w jurysdykcji stanów Pennsylvania i New Jersey, jednak obecny precedens może wpłynąć na przyjęcie podobnych decyzji w całym państwie. „Religia nie jest jeszcze całkowicie zakazana w szkołach, ale państwo idzie w tym kierunku”, – powiedział adwokat. „Szkoły South Orange i Maplewood są już o krok od tego”.

„Ten pozew opiera się na fakcie naruszenia pierwszej poprawki konstytucji, która nakazuje, aby rząd zajmował neutralną pozycję w sprawach religii.

Idea pluralizmu i tolerancji polega właśnie na wyrozumiałości wobec tradycji narodowych i religijnych”, – dodał adwokat. A oprócz tego, jak zauważył adwokat, kiedy władze zakazały wykonywania pieśni religijnych na dziecięcych koncertach, tym samym wyrzuciły je z programu nauczania. Podkreślił on również, że zgodnie z istniejącą koncepcją, w szkole zakazuje się umieszczania jakichkolwiek obrazów z symboliką religijną.

Źródło: http://www.sedmitza.ru/news/1545048.html

Za: MonasterUjkowice | http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/?p=6505 | W amerykańskich szkołach zakazano śpiewania Bożonarodzeniowych pieśni

Skip to content