Bruksela: Międzynarodowa konferencja o prześladowaniach chrześcijan – Podsumowanie

W dniu 5 października br. odbyła się w PE oficjalna konferencja o prześladowaniach chrześcijan, w której udział wzięło ponad 100 uczestników. Organizatorami tego wydarzenia byli Konrad Szymański (PiS/ECR) i Mario Mauro (PdL/EPP).

„Były reprezentowane główne grupy polityczne, korpus dyplomatyczny, organizacje pozarządowe i przedstawiciele społeczności chrześcijańskiej z Sudanu, Wietnamu, Indii i Wietnamu. Utrzymaliśmy ponad 100-osobową frekwencję na ponad 3-godzinnej konferencji. Tym samym była to największa konferencja poświęcona dyskryminacji chrześcijan w Parlamencie Europejskim. To wielki sukces.” – mówi Konrad Szymański z PiS. 

Konferencja została otwarta przez Othmara Karasa z EPP oraz Ryszarda Legutko z ECR. Pierwszy panel ekspertów poświęcony był zagadnieniu globalnej sytuacji w zakresie poszanowania wolności. Podczas panelu Konrad Szymański powiedział m.in.: „Co najmniej 75% prześladowań religijnych jest skierowana przeciwko chrześcijanom na całym świecie. Każdego roku 170 tysięcy chrześcijan cierpi z powodu swoich przekonań. Całkowita liczba wierzących, którzy są dyskryminowani osiągnęła już 100 milionów. To masowe męczeństwo chrześcijan jest wciąż zapomnianą zbrodnią. Jesteśmy tu po to, by o tym przypomnieć; aby przypomnieć europejskim politykom odpowiedzialność za sprawę poszanowania wolności religijnej na świecie. Europa nie może pozostać bierna. Unia Europejska musi wziąć współodpowiedzialność za ochronę wolności wyznania na świecie.” 

Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: Berthold Pelster, Pomoc Kościołowi w Potrzebie (Kirche in Not), Niemcy, Arie de Pater, Dyrektor ds. Lobbingu, Open Doors International, Holandia, Dr Brian J. Grim, Starszy Pracownik Naukowy, PEW Forum on Religion & Public Life, USA (Panel 1: Prezentacja sprawozdań na temat prześladowań religijnych na świecie, moderowana przez K. Szymańskiego) oraz Abp Louis Sako, Arcybiskup Kirkuku, Irak, Bp Edward Hiiboro Kussala, Biskup Tombura-Yambio, Sudan, Dr T. M. Joseph, Rektor Newman College, Indie, Kok Ksor, Prezes Montagnard Foundation, Wietnam. (Panel 2: Świadectwa świadków prześladowań religijnych, moderowany przez M. Mauro). W ramach konferencji zostanie zaprezentowany także raport o wolności religijnej przez Ks. Prof. Piotra Mazurkiewicza, Sekretarza Generalnego Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej (COMECE). 

Językami roboczymi konferencji był angielski, francuski, włoski, niemiecki, hiszpański i polski.

Wolność religijna jest jednym z filarów praw człowieka. Potwierdzono ją w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wartości Rady Europy (art. 9 ust. 1) oraz w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (art. 18). W tej kadencji Parlamentu Europejskiego z inicjatywy posłów z Polski, Włoch, Niemiec i innych krajów przyjęto rezolucje w sprawie prześladowania chrześcijan w Malezji, Egipcie i Pakistanie. 16 listopada 2009 roku także Rada UE przyjęła „Konkluzje dotyczące wolności religijnej”, w których podnosi się problem odpowiedzialności UE za poszanowanie tego aspektu praw człowieka na świecie. Współorganizatorem Konferencji jest COMECE, partnerami merytorycznymi Kirche in Not z Niemiec oraz holendersko-amerykańskie stowarzyszenie Open Doors.

Za: Christianitas.pl | http://christianitas.pl/?sr=!czytaj&dz=11&id=1314 | Bruksela - Międzynarodowa konferencja o prześladowaniach chrześcijan – podsumowanie

Skip to content