Żydowska Kabała: Źródło przemocy na Bliskim Wschodzie

Prześladowcy chrześcijan, ultra-ortodoksyjni Żydzi Izraela, otrzymujący miliony przez pastora Johna Hagera, to wyznawcy Kabały. 80% mężczyzn „haredim” całkowicie pochłoniętych jest studiami nad Talmudem i Kabałą.  Tacy Żydzi, łącznie z bojowniczymi rabinami i większością osadników, odznaczają się morderczą nienawiścią wobec Gojów – zwłaszcza Palestyńczyków. Odrzucają i z zadowoleniem będą przeszkadzać w trwających rozmowach pokojowych po to, by osiągnąć to, co według nich jest wolą bożą, a jedynym rozwiązaniem „problemu arabskiego” jest wypędzenie wszelkimi środkami wszystkich Arabów z Palestyny.

Poniżej ponownie umieszczam mój artykuł z 18.08.2006 roku, w którym przedstawiam podstawy nauk Kabały oraz dlaczego zagrażają one pokojowi nie tylko na Środkowym Wschodzie, ale również na świecie.

Żydowska Kabała: Źródło przemocy na Bliskim Wschodzie

 

W wyniku izraelskiego ataku na Liban latem 2006 roku młodzi zwolennicy Hezbollah pokazywali mediom transparenty z napisami „wykonane w Ameryce” (made in America), dotyczące zniszczeń w Libanie. I taka jest prawda: izraelskie F-16, bomby kasetowe i broń pochodziły z Ameryki. Ale zamiar ich użycia powstał głęboko w sercu talmudycznego judaizmu, w tajemniczej „Kabale”.

Czym jest Kabała? Obecnie Kabałę wyznaje większość gwiazd popu takich jak Madonna lub Britney Spears. Faktycznie Kabała nie ma prawdziwego znaczenia dla Gojów. Jest to teologia kultu i praktyka skoncentrowana na supremacji Żydów i ich przesądzonemu celowi dominacji nad ludzkością.

Podczas gdy konserwatyści zajmują się ciemną stroną islamu, to uznają za oczywiste, że judaizm to życzliwa religia pokoju i tolerancji. Ale gdybyśmy byli wystarczająco odważni by się mu przyjrzeć, to zobaczylibyśmy zupełnie inne realia. Głęboko w sercu świętych tekstów judaizmu leżą poprzekręcane i mrożące krew w żyłach wierzenia.

W Starym Testamencie Bóg jest bytem rozsądnym i moralnym. Ma idealną wiedzę o dobru i złu, oraz osądza nas według naszych wolnych wyborów moralnych.

Ale kiedy Nabuchodonozor przejął w niewolę Żydów w roku 587 p.n.e., oni znaleźli innego boga. Odkryli panteistycznego boga wschodu, „wspaniałą” światową potęgę nie z powodu jego miłości do dobra, ale z powodu jego szerzącej się potęgi.

Starożytni faryzeusze polubili tego „boga”, ponieważ on nie sprzeciwiał się ich przekręcaniu praw Jehowy. Babilońscy faryzeusze stworzyli tajną teologię dla Żydów zwaną „Kabałą”.

Szacowny chrześcijańsko-żydowski historyk Alfred Eidersheim wyraża się o niej tak: „Nie można zaprzeczyć, że już w czasach Jezusa Chrystusa istniał zbiór doktryn i spekulacji dobrze ukrywanych przed społecznością. Nie ujawniono ich nawet zwykłym uczonym. Nazywane były „Kabałą”.

Według teologii kabalistycznej „Bóg nazywany ‘En Sof’ nie da się opisać. Zawiera w sobie najdoskonalsze i najrzadziej spotykane światło. Kiedy świeci, według Kabały, ukazuje się najwspanialszy fenomen: naród żydowski. Żydzi będąc pół-boscy, są rozumnym fizycznym obrazem obecności Boga we wszechświecie. Są tak niezastąpieni w istnieniu wszechświata, jak proton względem atomu”.

Źli Goje

 

Niefortunnie światło Boga świeci stając się tak zdegenerowanym, że wytwarza demony i najbardziej dla Izraela kłopotliwe satanistyczne stworzenia zwane „Kliphoth” lub Gojami. Rabinistyczny traktat „Sepher Or Izrael, 117”³ zaleca: „zabierz życie Klipotha i zabijaj ich, a będziesz zadowalał Boga tak samo, jakbyś oferował mu kadzidło”.

Zohar, co oznacza „jasność” lub „światło”,  to 5-tomowa składnica kabalistycznej wiedzy i mistycznych spekulacji. Wyjaśnia, że „żywa dusza” odnosi się do Izraela, który ma święte, żywe dusze dane z góry, a „bydło” i „pełzające rzeczy” i „bydło na ziemi” odnosi się do innych, którzy nie są „żywą duszą”.

Według Zohar, wielką tragedią tego świata jest to, że Kliphoth lub Goje ciągle zakłócają wyższe poziomy swoim złym brakiem równowagi. Tak długo, jak będą istnieć Kliphoth w obecnym stanie niezgody, Bóg i jego wszechświat nie będą w zgodzie”.

W tej koncepcji odnajdujemy uzasadnienie nienawiści kabalistów wobec Gojów. Chrystus powiedział: „Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu” (Jan 16:2). Kabalista (w osobie ultra-ortodoksyjnego osadnika „haredi” w Izraelu) unicestwienie Goja widzi jako konieczny proces w kierunku przywrócenia równowagi we wszechświecie. Naucza on, że Goj (Palestyńczyk) to forma demona, który powinien być traktowany z nie większą życzliwością niż można traktować samego szatana.

Goje, których Zohar opisuje jako „Amalekitów”, mają zakorzenioną tendencję do skłócania świata, przez co świat się cofa do początkowego okresu chaosu (tohu) i pustki (bohu):

„Oni wszyscy (Goje) powodują cofanie się świata do stanu tohu i bohu oraz spowodowali zniszczenie świątyni. Ale tak jak tohu i bohu dały miejsce światłu, tak kiedy ujawni się Bóg, zostaną zniszczeni. Ale zbawienie nie zostanie osiągnięte dopóki Amalekici nie zostaną unicestwieni”.

„Ludzie ziemi są bałwochwalcami i napisano o nich: niech zostaną usunięci z ziemi”.

Od dawna cierpiący Izrael

Do błogosławionego dnia, kiedy zlikwidowani będą Goje, Zohar mówi, Izrael musi pozostać w stanie zwiędłym i utraconych nadziei. To dlatego, że Goje, z powodu zamieszania spowodowanego przez nich na niższych poziomach, unicestwiają błogosławieństwa Shekina w górnych poziomach spływające odpowiednio na Izrael.

Ale pewnego dnia wszystko będzie jak być powinno i „człowiek” (czyli Izrael) otrzyma prymat, do którego był stworzony. I wtedy, mówi Kabała, „człowiek powinien być wyjątkowy i mieć władzę nad wszystkimi”.

W jaki sposób „człowiek” zdobędzie świat?

 

„Rabinie Jehuda” powiedział rabin Chezkia, „Chwalony powinien być każdy, kto może uwolnić się od wrogów Izraela, sprawiedliwi powinni być chwaleni, którzy są od nich uwolnieni i walczą z nimi”. Chezkia zapytał: „Jak mamy z nimi walczyć?” Jehuda odpowiedział: „Będziecie z nimi walczyć poprzez mądre rady” (Przysłowia 24:6) „Jakie to będą wojny?” „To taka wojna, jaką każdy syn człowieka musi stoczyć ze swoimi wrogami. Taka jaką Jakub użył wobec Ezawa – przez oszustwo i zdradę kiedy tylko możliwe. Z nimi należy walczyć bez przerwy, aż osiągnie się porządek. Dlatego z satysfakcją mówię, że powinniśmy się od nich uwolnić i rządzić nimi”.

W powyższym cytacie cel jest wyraźny: światowa dominacja.

Dominacja nad światem

Kabaliści wierzą, że kiedy Żydzi będą rządzić światem, potęga Boga pokaże się poprzez Mesjasza. „Święty, niech będzie błogosławiony, pokaże swoją siłę i wyeliminuje ich (Gojów) ze świata”.

Tego dnia, „szczęśliwy będzie Izrael, którego święty, niech będzie błogosławiony, wybrał spośród Gojów o których pisma mówią: „Zajmują się próżnością, to iluzja, z której musimy się śmiać; zginą, kiedy Bóg odwiedzi ich w gniewie”. W chwili, kiedy święty, niech będzie błogosławiony, wybije wszystkich Gojów na świecie, tylko Izrael będzie istniał, jak napisano: „Tego dnia pokaże się sam Bóg”.

Do tego czasu Kabała ma poważną misję: „Jest pewne, że nasza niewola będzie trwała do czasu, kiedy książęta Gojów, którzy wielbią bożki, zostaną zniszczeni”.

W celu przyspieszenia końca niewoli, Kabała poleca wymordowanie Gojów, nie z powodu konieczności, ale najwyższego obowiązku religijnego. Zohar II wyjaśnia zasady zbawienia pierworodnego potomka osła poprzez złożenie ofiary z baranka: „Osioł oznacza nie-Żyda, który ma być zbawiony przez ofiarę baranka, który jest rozproszonym stadem Izraela. Ale jeśli odmówi zbawienia, roztrzaskaj mu czaszkę. On powinien zostać usunięty z księgi żywych”.

„W pałacach czwartego nieba są ci, którzy płakali nad Syjonem i Jerozolimą, i wszyscy ci, którzy niszczyli bałwochwalcze narody, oraz ci, którzy zabijali tych, którzy wielbili bożków i ubierali się w szkarłatne szaty, by byli rozpoznawani i obdarzani szacunkiem”.

Dla kabalisty, nawet osobliwa i banalna liturgia synagogi ma głębokie i dalekosiężne znaczenie: „Święto namiotów to okres, kiedy Izrael triumfuje nad innymi narodami świata. Jest to powodem, dlaczego zdobywamy loulab i niesiemy go jako trofeum by pokazać, że podbiliśmy wszystkie narody znane pod nazwą „motłoch”.

 

Kabała i współczesność

Jak ważna dla współczesnego judaizmu jest Kabała?

Choć wielu Żydów stało się tak niewierzącymi, że zapomnieli większość ze swoich wierzeń, jak również literaturę, która miała podtrzymywać ich religijność, to pobożni Żydzi, łącznie z konserwatywnymi, ortodoksyjnymi, a zwłaszcza ultra-ortodoksyjnymi, do dziś Kabałę uważają za inspirowaną przez Boga. Twierdzą, że wraz z Talmudem stanowi najwyższy autorytet prawny dla judaizmu. Faktycznie cytaty z Zohar są czytane razem z Biblią i Talmudem w synagogach w każdą sobotę.

The Concise History of Judaism (Krótka historia judaizmu) opisuje Zohar jako „zainspirowane pisma żydowskie”. Wstęp do wydania Soncino Zoharu mówi: „Zohar podoba się licznym żydom, którzy uważają go za najświętszą ze świętych ksiąg! Judaizm przedstawia on jako mocno znaczącą religię ducha. Bardziej przytłaczająco niż każda inna księga lub zasady, nawet bardziej niż Biblia, daje żydom przekonanie o wewnętrznym, niewidocznym, duchowym, wiecznym porządku moralnym wszechświata”.

Dalej mówi: „Podczas obecnego stulecia nastąpiło wyraźne ożywienie zainteresowania Kabałą, a wybitni uczeni żydowscy usiłowali pokazać, że ci entuzjaści mistycznej strony żydowskiego życia i religii nie byli, jak powszechnie się uważa, na wpół oszalałymi wizjonerami żyjącymi we wszechświecie zamieszkałym przez wymysł ich zdegenerowanych myśli, lecz ludźmi intelektu, nauki i zdrowego rozsądku, których celem było przywrócenie zorganizowanego żydowskiego życia wspólnotowego, tych mistycznych sentymentów i emocji będących aromatyczną esencją życia religijnego, a które są nieodłączne w judaizmie, jeśli ma on odgrywać przesądzoną rolę doprowadzenia ludzkości „pod skrzydła Szekinah”.

O Kabale wielu żydów myśli jako o bosko inspirowanej, gdyż, podobnie jak Talmud, wywodziła się z centrum żydostwa – najznakomitszych rabinów. Wielu z największych talmudystów, od Bena Zakki i Maimonidesa, przez licznych Baal-shemów i talmudystów XVI-XVIII wieku, nawet do być może największego współczesnego rabina na świecie, rabina Steinsaltza z Jerozolimy – wszyscy oni byli inicjatorami i praktykami Kabały. Bardzo poważnie podchodzą do Kabały jako słowa Boga.

A co z zawartymi w Kabale opisami Gojów jako zwierząt, których trzeba zabijać przed przywróceniem „porządku”? Koncepcja ta nie jest opinią mniejszości lecz podstawą tego, jak Kabała postrzega Boga, Izrael i wszechświat. Dlatego można tylko przypuszczać, że obecnie daje dużą motywację rasistowskiemu prawu, zbrodniom wojennym i zbrodniczemu programowi państwa Izrael. W końcu ortodoksyjny, wyznający Kabałę judaizm jest oficjalnym stanowiskiem zajmowanym przez rząd, hierarchię religijną i armię Izraela.

Znaj swoich „przyjaciół”

 

Obecnie wśród chrześcijan wzrasta zainteresowanie sposobem, w jaki Koran naucza o „niewiernych”. Wielu z nich chętnie chciałoby dyskutować na temat wpływu nauk islamu zawartych w jego najświętszej literaturze na wyjaśnienie międzynarodowego terroryzmu arabskiego.

A jednak – rzecz nieprawdopodobna – ewangelizującej prawicy nie interesuje podobne badanie świętych, pół tajemnych nauk judaizmu. Nikt nie jest ciekawy tego, w jaki sposób te nauki mogłyby pomóc w wyjaśnieniu nie tylko notorycznego złego traktowania swoich arabskich sąsiadów, lecz również żydowskiej władzy w świecie polityki, finansów i mediów.

To musi się zmienić. Izrael istnieje w domenie publicznej. Jeśli Izrael oczekuje, że Ameryka będzie kontynuować dawanie mu rocznie 5 mld. dolarów, utrzymując go na czwartej pozycji wśród największych potęg militarnych świata, to żydom nie wolno nadal krzyczeć „antysemityzm!”, kiedy bada się ich księgi – Talmud i Zohar.

Jeśli Ameryka nie ma oddać się w zastaw za nawet większe katastrofy militarne i w zakresie PR na Bliskim Wschodzie, musimy dokładnie zrozumieć wierzenia tych, których zobowiązaliśmy się bronić.

Tak, bomby, które spadły na Liban, wyprodukowano w Ameryce. Ale stojącą za nimi nienawiść i rasizm wyprodukowano w Izraelu.

Pastor Ted Pike – 09.09.2010

Tłumaczenie Ola Gordon

Za: http://www.rense.com/general92/kab.htm

Za: Wolna Palestyna | http://palestyna.wordpress.com/2010/10/07/zydowska-kabala-zrodlo-przemocy-na-bliskim-wschodzie/

Skip to content