„Pielgrzymka” do Smoleńska – błąd w nazewnictwie

Błędy w nazewnictwie czy symbolice zdarzają się czasem, ale w przypadku katastrofy TU-154M błędów w nazewnictwie lub symbolice jest wyjątkowo dużo:

– godło RP ułożone na trumnie Prezydenta RP, orzeł patrzący w drugą stronę, tego błędu nikt nie wytłumaczył, ani nikt za ten błąd nie odpowiedział utratą stanowiska,
– brak myślnika w napisie na sarkofagu w dwuczłonowym nazwisku Marii Mackiewicz – Kaczyńska ( ten błąd naprawiono ),
– prezydencki Tupolew, który nie był samolotem prezydenta ale rządowym, błąd z czasem naprawiono i zaczęto używać poprawnej nazwy rządowy Tupolew,
– pielgrzymka do Smoleńska, która wg różnych definicji pielgrzymką nie jest.

Ksiądz M. Ostrowski: „…Kościelne dokumenty nie zajmują się definiowaniem pielgrzymki w naukowych kategoriach. Ograniczają się do jej opisu jako religijnego zjawiska, ze szczególnym uwzględnieniem pastoralnych walorów. Przyjmują ją jako fakt zadomowiony w Kościele i uznają jako jedną z powszechnych form pobożności…”

„…Pielgrzymowanie polega na osobistym bądź grupowym udaniu się do sanktuarium lub miejsca szczególnie ważnego dla wiary, w celu dopełnienia tam specjalnych aktów religijnych, zarówno dotyczących miłosierdzia, jak czynów wotywnych czy pokutnych, a także aby zdobywać doświadczenie życia w wspólnocie, wspierać wzrost cnót chrześcijańskich i coraz szersze poznawanie Kościoła…”

Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych G. O’Collinsa i E. G. Faruggia określa pielgrzymkę jako „spowodowaną pobożnością podróż do miejsc świętych”

Geograf A. Jackowski, definiuje pielgrzymkę jako „podjętą z motywów religijnych podróż do miejsca uważanego za święte (locus sacer) ze względu na szczególne działanie w nim Boga lub bóstwa”.

Według słownika języka polskiego definicja pielgrzymki jest najkrótszą z możliwych i oznacza wędrówkę do miejsca kultu.

Według Wikipedii: pielgrzymka – jest to „podróż podjęta z pobudek religijnych do miejsc świętych. Motywem podjęcia trudu pielgrzymowania może być chęć zadośćuczynienia za popełnione występki lub też chęć wyrażenia prośby, np. o zdrowie, o pomyślność. Pątnicy pielgrzymują również, ażeby wyrazić wdzięczność, np. za urodzenie dziecka, odzyskanie sprawności fizycznej. Pielgrzymowanie wiąże się też ze składaniem wotum w sanktuarium, do którego się wędrowało, jak to ma np. miejsce w katolicyzmie…” Ważne miejsca pielgrzymkowe chrześcijaństwa: Asyż, Fatima, Lourdes, Medugorie

Reasumując wszystkie definicje pielgrzymki, wedle tych definicji Smoleńsk oraz teren katastrofy rządowego Tupolewa nie jest miejscem świętym! Jest po prostu miejscem katastrofy, jednym z wielu, w którym zginęli ludzie.

Z całym szacunkiem dla ofiar katastrofy TU-154M oraz ich rodzin ale „pielgrzymka do Smoleńska” to po prostu wyjazd do Smoleńska. Używanie czy nadużywanie słowa „pielgrzymka” jest bezzasadne.

Ciągle zdarzają się jakieś wypadki lub katastrofy w których ginie wiele osób ( na przykład katastrofa hali targowej w Katowicach, katastrofa polskiego autokaru we Francji )ale w takich przypadkach nie określa się rodzin ofiar odwiedzających miejsce wypadku mianem pielgrzymów a miejsca wypadku lub katastrofy jest po prostu miejscem wypadku.

Biorąc pod uwagę dostępne definicje słowa „pielgrzymka” to albo należy się trzymać tych definicji, albo definicje należy zmienić tak aby nikt się „nie czepiał” słówek.

Za: Pluszaczek | http://www.pluszaczek.com/2010/10/08/%E2%80%9Epielgrzymka%E2%80%9D-do-smolenska-%E2%80%93-blad-w-nazewnictwie/

Skip to content