Niemieccy katolicy rozpoczynają kampanię o przywrócenie autentycznego wizerunku świętego Mikołaja, przeciwko „Santa-Clausom”

Święty-MikołajBERLIN. Stowarzyszenie Św. Bonifacego, organizacja, założona w 1849 roku w celu niesienia pomocy katolikom w tych regionach Niemiec, gdzie przeważa ludność protestancka, rozpoczęła kampanię o przywrócenie należnego kultu św. Mikołaja Cudotwórcy. Wezwała ona do stworzenia stref, wolnych od „Gwiazdkowego dziada” («Weihnachtsmannfreie zone»), jak podaje CWN.

„Gwiazdkowy dziad” („Weihnachtsmann”) jest niemieckim odpowiednikiem Santa-Clausa w państwach anglosaskich, czy Dieda Moroza w Rosji. Owa bajkowa postać zasadniczo odnosi się do postaci świętego Mikołaja, którego pamięć jest obchodzona zarówno przez wschodnich, jak i zachodnich chrześcijan dnia 6-go grudnia.evil-claus

Członkowie stowarzyszenia św. Bonifacego zaznaczają, że chcieliby zapobiec komercjalizacji święta Bożego Narodzenia i przywrócić autentyczny wizerunek świętego Mikołaja Cudotwórcy, jako dobrego orędownika i pomocnika wszystkich potrzebujących, który uczy ludzi czynić dobro, kochać bliźniego i troszczyć się o niego.

„W odróżnieniu od Santa-Cluski, święty Mikołaj obdarza człowieka wewnętrznym, duchowym bogactwem, a nie zachęca do walki o dobra materialne” – mówią inicjatorzy akcji.

Źródło: http://www.sedmitza.ru/news/1541751.html

Za: MonasterUjkowice | http://wiadomosci.monasterujkowice.pl/?p=6470#more-6470 | Chrześcijanie Niemiec rozpoczynajÄ… kampanię przeciwko Santa-Clausom

Skip to content