Arabia Saudyjska: aresztowanie 12 filipińskich katolików i księdza

Aktualizacja: 2010-10-7 11:59 am

Katolickiego księdza i 12 wiernych pochodzących z Filipin aresztowano w Arabii Saudyjskiej podczas sprawowania Eucharystii. Do zdarzenia doszło 1 października w jednym z hoteli w stolicy kraju Rijadzie. Katolików oskarżono o prozelityzm. Dyplomatom filipińskim prawdopodobnie udało się wynegocjować warunkowe zwolnienie oskarżonych. W sprawie nie zapadł jeszcze jednak żaden wyrok. Oskarżonym grozi powrót do więzienia i odbycie kary lub natychmiastowa deportacja. W nielegalnej Mszy uczestniczyło ponad 150 osób i ich los jest nadal nieznany. Aresztowania dokonała policja religijna, sprawująca kontrolę, by w świętym kraju muzułmanów przestrzegano koranicznego prawa – szariatu. Komitet Krzewienia Cnót i Zapobiegania Złu, jak oficjalnie nazywa się policja religijna, ma prawo aresztowania osób, które chciałyby praktykować inną niż islam religię.

Na terenie Arabii Saudyjskiej przebywa około miliona filipińskich katolików, którzy mają całkowity zakaz praktyk religijnych. Imigranci często spotykają się z wyzyskiem, nadużyciami w pracy i gwałtami. Kościół katolicki od dawna zabiega o pozwolenie na budowę choćby jednej świątyni, przypominając władzom saudyjskim, że w państwach europejskich wspólnoty emigrantów muzułmańskich mogą bez przeszkód budować meczety i praktykować islam.

se/asianews, reuters

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=27160 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]