Na Krymie wystawa o zbrodniach UPA

Aktualizacja: 2010-10-5 12:02 pm

W Sewastopolu otwarto wystawę dokumentalną “Ukraińscy Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata. “Rzeź Wołyńska”: ofiary OUN-UPA”

4 października o godzinie 12.00. z okazji oficjalnego otwarcia wystawy dokumentalnej  “Ukraińscy Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata. “Rzeź Wołyńska”: ofiary OUN-UPA” w mieście Sewastopolu (Krym) w konferencji prasowej wzięli udział: deputowany do parlamentu Ukrainy, Przewodniczący Rady Ruchu Obrony Praw Człowieka “Rosyjskojęzyczna Ukraina” Wadim Wasylewicz Kolesniczenko, przewodniczący Sewastopolskiej Rady Miejskiej Jurij Wasylewicz Dojnikow, Przewodniczący Federacji Narodowościowo-Kulturalnych Stowarzyszeń miasta Sewastopol Walerij Andrejewicz Miłodan.

Na wystawie prezentowane są dane statystyczne, tablice, fotokopie oryginalnych zdjęć i dokumentów z polskich archiwach państwowych i prywatnych kolekcji. Zbiór ponad 4.000 dokumentów, 61 plansz, jak również mapy niepodważalnie udowadniają fakty ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych przez OUN-UPA przeciwko ludności ukraińskiej, polskiej, żydowskiej, rosyjskiej i romskiej.

Symbolem wystawy jest pomnik-mauzoleum, zbudowany w polskim Wrocławiu. Na tym pomniku-mauzoleum polskie społeczeństwo wyraziło wdzięczność narodowi ukraińskiemu za to, że ludność ukraińska ukrywała ludność polską przed ludobójstwem.

Zasadniczo nowe materiały wystawy – to dane statystyczne, tabele podsumowujące liczby Ukraińców, który ratowali ludność polską przed ludobójstwem z rąk OUN-UPA, zestawione na podstawie materiałów archiwalnych i wspomnień naocznych świadków.

Na konferencji prasowej Wadim Kolesniczenko powiedział mediom o nowych danych dołączonych do wystawy. “W lipcu byłam z roboczą wizytą w Warszawie (Polska), gdzie spotkałem się z kierownictwem polskiego Instytutu Pamięci Narodowej. W 2007 r. w Polsce opublikowano książkę “Ukraińscy Sprawiedliwi”, (Wadim Kolesniczenko przemawiając miał na myśli “Kresową Księgę Sprawiedliwych” – uwaga tłumacza) Polacy ustalili nazwiska 896 Ukraińców, którzy w latach 1939-1945 ukrywali Polaków przed bojówkarzami OUN-UPA. Kiedy te bandyckie formacje mordowały ludność cywilną za ich narodowość, przeprowadzając czystki etniczne, przy okazji zabijali także Ukraińców za to, że ukrywali Polaków. Tego w żaden sposób nie mogę nazywać walką narodowo-wyzwoleńczą. To jest właśnie ta stronica historii, o której nie wolno nam zapomnieć”.

W istocie, prezentowana 4 października w Sewastopolu dokumentalna wystawa jest pierwszą tego typu ekspozycją na Ukrainie, dającą możliwość poznania prawdy o tych tragicznych wydarzeniach znanej na całym świecie “rzezi wołyńskiej” na podstawie dokumentów archiwalnych i wspomnień naocznych świadków oraz danych statystycznych.

Do tej pory na Ukrainie z materiałami wystawy mieli już okazję zapoznać się mieszkańcy i goście w Kijowie (12.000 osób), Ługańsku (5.000 osób), Zaporożu (8.000 osób), Odessie (7.000 osób), Mikołajewie (6.000 zwiedzających).

Po pracy w mieście Sewastopolu, wystawa będzie eksponowana we Lwowie, Łucku, Dniepropietrowsku, Jałcie, Symferopolu, Charkowie i innych miastach Ukrainy.

Wystawa została zorganizowana przez Ruch Obrony Praw Człowieka “Rosyjskojęzyczna Ukraina” (Ukraina) oraz Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów (Polska).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych historyków, dziennikarzy, ekspertów i obywateli, aby zapoznali się z wystawą i dołączyli do profesjonalnej dyskusji o prawdzie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.

Wystawa jest otwarta dla zwiedzających w sali Sewastopolskiego Centrum Kultury i Sztuki, od 4 do 10 października 2010 roku.

Godziny otwarcia: 4 października – 11.00 – 18.00;

5 – 9 października – 10.00 – 18.00

10 października – 10.00 – 16.00.

W dniu 12 października 2010 wystawa będzie prezentowana w mieście Jałta.

Wiesław Tokarczuk

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=27087 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]