Przemówienie prezydenta Iranu na Zgromadzeniu ogólnym ONZ 23/09/2010

Aktualizacja: 2010-10-4 1:01 pm

Podziękowania i grzecznościowe formuły (…).

W ciągu ostatnich lat mówiłem wam o pewnych moich nadziejach i zmartwieniach, między innymi o kryzysie rodziny, bezpieczeństwie, ludzkiej godności, światowej gospodarce, zmianie klimatu jak i również o dążeniu do sprawiedliwości i długotrwałego pokoju.

Po około stu latach dominacji, system kapitalistyczny i obecny świat udowodnili że nie są w stanie zaproponować dobrych rozwiązań dla problemów związanych ze społeczeństwem co prowadzi do jego nieuchronnego schyłku.

Chciałbym teraz przeegzaminować dwie główne przyczyny tej porażki i opisać niektóre cechy przyszłego idealnego porządku.

A) Postawy i przekonania

Jak wiecie, boscy prorocy mieli misję nawoływania wszystkich do monoteizmu, miłości i sprawiedliwości oraz pokazywania ludzkości ścieżki do dobrobytu.

Zachęcali ludzi do kontemplacji i zdobywania wiedzy w celu lepszego docenienia prawdy oraz niedopuszczenia do ateizmu i egoizmu.

Prawdziwy sens nauk wszystkich proroków jest jeden i ten sam.

Każdy posłaniec potwierdzał nauki poprzedniego posłańca i zwiastował dobre wieści na temat proroka który miał nastąpić po nim, jak i również starał się, na miarę swoich sił, przedstawić uzupełnioną wizję religii.

Tak się działo aż do ostatniego bożego proroka który to przedstawił religię idealną i wszechstronną.

W opozycji do tego czystego orędzia stanął egoizm i chciwość, buntując się przeciwko przesłaniu.

Nimrod przeciwstawił się Prorokowi Abrahamowi, Faraon przeciwstawił się Prorokowi Mojżeszowi a chciwcy zwalczali Proroka Jezusa Chrystusa i Proroka Mahometa (pokój niechaj im będzie).

W ciągu ostatnich stuleci ludzkie wartości i etyka zostały odrzucone jako konsekwencja zacofania.

Wartości te były nawet przedstawiane jako niezgodne z wiedzą i nauką jako że narzucane wcześniej, w czasie ciemnych dziejów Świata Zachodu, przez proklamatorów wiary.

Oddalenie człowieka od Nieba oddaliło go od jego własnego “ja”.

Człowiek, z jego zdolnością do zrozumienia tajemnic natury, z jego instynktem w poszukiwaniu prawdy, z jego aspiracjami do sprawiedliwości i doskonałości, jego dążeniem do piękna i umiejętnością reprezentowania Boga na ziemi, został zredukowany do istoty ograniczającej się do materialistycznego świata, dążącej do spotęgowania swoich indywidualnych przyjemności.

W ten sposób instynkt człowieka zastąpił jego naturę.

Istoty ludzkie i narody zostały uznane za sobie wrogie a szczęście jednostki lub narodu zostało zdefiniowane w kategoriach konfliktu, potrzeby wyeliminowania lub ograniczenia innych .

Konstruktywna i postępowa współpraca została zastąpiona wyniszczającą walką o przetrwanie.

Źądza kapitału i dominacji zastąpiła wiarę w jednego Boga który jest bramą do miłości i jedności.

Ten szerzący się konflikt między egocentrycznym a boskim otworzyło drogę do niewolnictwa i kolonializmu.

Duża cześć świata przeszła pod panowanie niewielu zachodnich Państw.

Dziesiątki milionów ludzi zostało wziętych do niewoli i dziesiątki milionów rodzin zostało rozbitych.

Wszelkie bogactwa, prawa i kultura skolonizowanych narodów zostały zagrabione.

Ziemie zostały zajęte a tubylcy upokorzeni i masowo mordowani.

Mimo to narody podniosły się, kolonializm został napiętnowany a narody uznane.

Tak oto nadzieja narodów na szacunek, powodzenie i bezpieczeństwo została przywrócona.

Na początku zeszłego wieku wiele dobrze zwiastujących mów na temat wolności, praw człowieka i demokracji zrodziło nadzieję na uleczenie głębokich ran zadnych w przeszłości.

Jednakże dzisiaj nie tylko te marzenia nie zostały zrealizowane, ale również nowe wspomnienia, czasem gorsze niż te wcześniejsze, zostały utrwalone w pamięci.

W wyniku dwóch Wojen Światowych, okupacji w Palestynie, wojny w Korei i Wietnamie, irakijskiej wojny przeciwko Iranowi, okupacji Afganistanu i Iraku jak i również w wyniku licznych wojen w Afryce zostało zabitych, rannych lub wysiedlonych setki milionów ludzi.

Zwiększyła się liczba aktów terroryzmu, nielegalny obrót narkotykami, bieda i rozwarstwienie społeczne.

Dyktatura i polityka rządów Ameryki Łacińskiej zrodzonych w wyniku zamachu stanu spowodowały bezprecedensowe zbrodnie mając wsparcie w świecie Zachodu.

Zamiast rozbrojenia zaczęło się rozprzestrzenianie oraz gromadzenie broni nuklearnej, biologicznej i chemicznej, narażając świat na coraz większe niebezpieczeństwo.

W rezultacie te same cele które przyświecały kolonizatorom i właścicielom niewolników powróciły zmieniwszy tylko otoczkę.

B) Światowe Zarządzanie i Panujące Struktury.

Liga Narodów, a później Organizacja Narodów Zjednoczonych, zostały stworzone z obietnicą doprowadzenie do pokoju, bezpieczeństwa i przestrzegania praw człowieka, co faktycznie oznaczało zarządzanie na skalę globalną.

Można by przeanalizować obecne rządy światem badając te oto trzy wydarzenia:

Pierwsze to wydarzenie z 11. września, które wpłynęło na cały świat na ponad dziesięciolecie.

Niespodziewanie, wiadomość o ataku na bliźniacze wieże została wyemitowana posługując się licznymi materiałami filmowymi o incydencie.

Niemalże wszystkie rządy i znane osobistości ostro potępiły ten wypadek.

Jednakże wtedy wkroczył z impetem mechanizm propagandy; dano do zrozumienia że odtąd cały świat jest narażony na wielkie niebezpieczeństwo, mianowicie na terroryzm, i że jedyne co może uratować świat to rozmieszczenie sił w Afganistanie.

Ostatecznie Afganistan, a niedługo później i Irak, zostały okupowane.

Proszę zauważyć:

Zostało powiedziane, że trzy tysiące ludzi zostało zginęło 11. września, co nas wszystkich bardzo zasmuca.

Jednakże, aż do chwili obecnej, w Afganistanie i Iraku zostało zamordowanych setki tysięcy ludzi , miliony zostały ranne a konflikt nadal trwa i się rozprzestrzenia.

Podczas identyfikacji odpowiedzialnych za ten atak, istniały trzy punkty widzenia.

1- Ataku dokonała jakaś potężna i złożona grupa terrorystyczna, zdolna do skutecznego ominięcia wszystkich szczebli amerykańskiego wywiadu i systemu bezpieczeństwa.

To jest oficjalna wersja wydarzeń wspierana przez amerykańskich kongresmenów.

2- Pewna część amerykańskiego rządu zaaranżowała atak w celu zrzucenia ciężaru upadającej amerykańskiej ekonomii i powstałego ucisku na Bliski Wschód w celu uratowania syjonistycznego reżimu.

Większość Amerykanów, innych narodów jak i polityków zgadza się z tą opinią.

3- Atak został przeprowadzony przez organizację terrorystyczną jednak amerykański rząd wspierał ją i wykorzystał wynikłą sytuację.

W rzeczywistości ta wersja ma mniej zwolenników.

Głównym dowodem związanym z wypadkiem było parę paszportów odnalezionych w złogach gruzów i nagranie wideo przedstawiające człowieka którego nie znano miejsca zamieszkania ale o którym się mówiło że był zamieszany w jakieś naftowe interesy z pewnymi amerykańskimi oficjelami.

To również zostało zatuszowane i powiedziano że z powodu eksplozji nie uchował się żaden ślad terrorystów-samobójców.

Pozostaje jednakże parę pytań na które nie ma odpowiedzi:

1- Nie byłoby może bardziej racjonalne dokonanie najpierw przez bezstronne służby ogólnego dochodzenia w celu zidentyfikowania wszystkich elementów związanych z atakiem, by na koniec móc obrać przeciwko nim racjonalny plan działania?

2- Przyjmując punkt widzenia amerykańskich kongresmenów, czy rozsądnym jest wszczynanie regularnej wojny poprzez rozmieszczanie wojsk które powoduje śmierć setek tysięcy ludzi w celu przeciwdziałania grupie terrorystycznej?

3- Nie było możliwe pójść za przykładem Iranu który odparł terrorystów Riggi którzy to zamordowali lub zranili 400 niewinnych ludzi w Iranie?

W irańskiej operacji nie zginął ani jeden niewinny człowiek.

Proponuję by ONZ ustanowiła niezależną grupę która by zbadała wydarzenie z 11. września po to by w przyszłości nie było zabronione wyrażanie opinii na ten temat.

Chciałbym tu wygłosić oświadczenie że w przyszłym roku Islamska Republika Iranu będzie gościć konferencję w celu zbadania terroryzmu i środków do stawienia mu czoła.

Zapraszam osoby publiczne, uczniów, myślicieli, badaczy oraz instytuty badawcze ze wszystkich krajów by wzięli w tej konferencji udział.

Drugim wydarzeniem jest okupacja Palestyńskiej ziemi.

Uciskani mieszkańcy Palestyny żyją od 60 lat pod rządem okupującego go reżimu, zostali pozbawieni wolności, bezpieczeństwa i prawa do samostanowienia o sobie, podczas gdy okupanci cieszą się poparciem.

Codziennością jest niszczenie domów nad głowami niewinnych kobiet i dzieci.

Ludzie w ich własnym kraju są pozbawiani wody, żywności i lekarstw.

Syjoniści narzucili pięć powszechnych wojen sąsiednim krajom i palestyńskiemu narodowi.

Syjoniści popełnili najokropniejsze zbrodnie na bezbronnych ludziach w wojnach przeciw Libanowi i Gazie.

Syjonistyczny reżim zaatakował flotyllę z pomocą humanitarną przy bezczelnym niepoważaniu międzynarodowych norm i zabija cywilów.

Syjonistyczny reżim zaatakował flotyllę z pomocą humanitarną przy bezczelnym niepoważaniu międzynarodowych norm a następnie zabija cywilów.

Ten reżim który cieszy się całkowitym poparciem pewnych zachodnich państw regularnie grozi sąsiednim krajom i publicznie ogłasza zabicie palestyńskich osobistości i innych, podczas gdy palestyńscy obrońcy i ci którzy się przeciwstawiają reżimowi są uciskani, napiętnowywani jako terroryści i antysemici.

Wszystkie wartości, nawet wolność słowa, w Europie i w Stanach Zjednoczonych, są poświęcane na ołtarzu Syjonizmu.

Wszelkie rozwiązania są skazane na niepowodzenie ponieważ prawa Palestyńczyków nie są brane od uwagę.

Czy bylibysmy świadkami tak okrutnych zbrodni gdyby zamiast uznawać słuszność okupacji, uznalibyśmy prawo Palestyńczyków do suwerenności?

Naszą jednoznaczną propozycją jest powrót palestyńskich uchodźców do ich rodzinnych ziem oraz odniesienie się do głosu Palestyńczyków w celu zwrócenia im suwerenności i wyboru typu rządów.

Jako trzecie – energia nuklearna.

Energia nuklearna jest czysta i tania, jest boskim darem który jest jedną z najbardziej odpowiednich alternatyw w celu zredukowania zanieczyszczeń spowodowanych eksploatacją paliw kopalnych.

Układ o Nierozprzestrzenianiu Broni Jądrowej (NPT) zezwala wszystkim krajom używania energii nuklearnej bez limitów a Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) ma obowiązek dostarczenia krajom członkowskim technicznego i prawnego wsparcia.

Bomba nuklearna jest najgorszą, niehumanitarną bronią która powinna zostać zniszczona.

NPT zabrania jej rozwijania jak i składowania oraz wzywa do nuklearnego rozbrojenia.

Niemniej jednak, proszę zwrócić uwagę na to co pewni członkowie Rady Bezpieczeństwa i posiadacze bomby atomowej zrobili:

Zrównali energię atomową z bombą atomową, i oddalili ten typ energii z zasięgu większości państw poprzez ustanowienie monopolu i naciskając na MAEA.

Podczas gdy sami nadal przechowywali, poszerzali i ulepszali swoje atomowe arsenały.

To pociągnęło za sobą co następuje:

Nie tylko nie dokonano atomowego rozbrojenia, ale również bomba atomowa została w niektórych rejonach rozprzestrzeniona, również przez okupujący i zastraszający reżim syjonistyczny.

Chciałbym tu zaproponować by rok 2011 został uznany rokiem rozbrojenia atomowego oraz programu “Atomowa Energia dla Wszystkich, Broń Atomowa dla Nikogo”.

We wszystkich tych sytuacjach ONZ był niezdolny do podjęcia jakiegokolwiek skutecznego działania.

Niestety , w dziesięcioleciu ogłoszonym jako “Międzynarodowe Dziesięciolecie dla Kultury i Pokoju”zostało zabitych lub zranionych w wyniku wojny, agresji lub okupacji setki tysięcy ludzi a wrogość i antagonizmy się zaostrzyły.

Panie i Panowie,

Niedawno świat był świadkiem paskudnego i niehumanitarnego aktu palenia Świętego Koranu.

Święty Koran jest Boską Księgą i wiecznym cudem Proroka Islamu.

Nawołuje do wielbienia Jednego Boga, miłosierdzia wobec ludzi, rozwoju i postępu, zadumy i myślenia, obrony opresjonowanych i wytrwałości wobec opresorów; wspomina również z szacunkiem o poprzednich Wysłannikach Boga, jak Noe, Abraham, Izaak, Mojżesz lub Jezus Chrystus (Niech Będzie im Pokój) i popiera ich…

Spalili Koran by spalić wszystkie te prawdy i poglądy.

Jednakże prawdy nie można spalić.

Koran jest wieczny bo Bóg i prawda są wieczni.

Ten akt i każdy inny który zwiększa dystans między narodami jest diabelski.

Powinniśmy mądrze unikać wpadania w ramiona Szatanowi.

W imieniu narodu irańskiego składam wyrazy szacunku wszystkim Boskim Księgom i ich wyznawcom.

To jest Koran a to jest Biblia.

Składam wyrazy szacunku obu.

Szanowni Przyjaciele,

Przez te lata nieskuteczność kapitalizmu oraz panującego światowego zarządzania i jej struktur zostały obnażone, i większość Państw i narodów jest w poszukiwaniu fundamentalnych zmian i przewagi sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych.

Powód nieudolności Organizacji Narodów Zjednoczonych leży w jej niesprawiedliwej strukturze.

Większość władzy jest skoncentrowana w Radzie Bezpieczeństwa z racji przywileju veta, z kolei główny filar Organizacji, Zgromadzenie Ogólne, jest marginalizowany.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci co najmniej jeden ze stałych członków Rady Bezpieczeństwa był zawsze stroną w jakimś konflikcie.

Przywilej veta zapewnia bezkarność w agresji i okupacji; jak można w takim razie oczekiwać kompetencji gdy sędzia i oskarżyciel są po tej samej stronie konfliktu?

Gdyby Iran cieszył się prawem veta to czy Rada Bezpieczeństwa i Dyrektor Generalny MAEA zajęliby takie same stanowisko w kwestii nuklearnej?

Drodzy Przyjaciele,

Organizacja Narodów Zjednoczonych ma kluczowe znaczenie dla koordynowania wspólnym globalnym zarządzaniem.

Jego struktury wymagają reform po to by każde niepodległe Państwo i naród było w stanie brać czynny i konstruktywny udział w globalnym rządzeniu.

Prawo veta powinno zostać odwołane, Rada Bezpieczeństwa powinna byc najwyższym organem a Sekretarz Generalny powinien być najbardziej niepodległym funkcjonariuszem, wszystkie jego decyzje powinny byc podejmowane za aprobatą Zgromadzenia Ogólnego a na celu powinny mieć promocję sprawiedliwości i wyeliminowanie dyskryminacji.

Sekretarz Generalny nie powinien poddawać się presji ze strony krajów które goszczą Organizację w sytuacji gdy głosi prawdę i wymierza sprawiedliwość.

Jest zalecane by Zgromadzenia Ogólne zakończyło w ciągu roku w ramach nadzwyczajnej sesji reformy struktur Organizacji.

Republika Iranu ma skonkretyzowane sugestie w tej kwestii i jest gotowa uczestniczyć czynnie i konstruktywnie w tym procesie.

Panie i Panowie,

Ogłaszam wyraźnie że okupacja innych krajów pod hasłami wolności i demokracji jest niewybaczalną zbrodnią.

Świat potrzebuje logiki miłosierdzia, sprawiedliwości i łącznego udziału a nie logiki siły, dominacji, jednostronności, wojny i zastraszania.

Świat potrzebuje być rządzonym przez cnotliwych ludzi, takich jak Boscy Prorocy.

Dwie duże strefy geograficzne, mianowicie Afryka i Ameryka Łacińska, przeszły w ciągu ostatnich dekad przez ważne historyczne przeobrażenia.

Nowe postawy tych dwóch kontynentów, bazujące się na wzrastającym poziomie integracji i jedności jak i również na lokalizacji modeli wzrostu i rozwoju, zrodziły istotne dla ludzi z tych rejonów owoce.

Świadomość i mądrość przywódców tych dwóch kontynentów przeważyły ponad regionalnymi problemami i kryzysami bez dyrygującej interferencji pozaregionalych sił.

Islamska Republika Iranu w ciągu ostatnich lat poszerzyła swoje stosunki z Ameryką Łacińską i Afryką we wszystkich dziedzinach.

A co do wspaniałego Iranu,

Deklaracja Teherańska była niesamowicie konstruktywnym krokiem w procesie budowania wspólnego zaufania co stało się możliwe dzięki godnej podziwu dobrej woli rządów Brazylii i Turcji, wraz ze szczerą współpracą rządu Iranu.

Choć Deklaracja wywołała niewłaściwe reakcje niektórych i pociągnęły one za sobą niezgodne z prawem postanowienia, jest ona nadal ważna.

Zastosowaliśmy się do zarządzeń MAEA bardziej niż do naszych wcześniejszych zobowiązań, jednakże nigdy nie ulegaliśmy nielegalnie narzuconym presjom i nigdy nie ulegniemy.

Zostało powiedziane że Iran jest zmuszany do dialogu.

Po pierwsze, Iran nigdy nie musiał być zmuszany do dialogu bazującym się na szacunku i sprawiedliwości.

Po drugie, metody oparte na nieposzanowaniu narodów dawna stały się nieskuteczne.

Ci którzy stosują zastraszanie i sankcje w odpowiedzi na przejrzystą logikę Irańskiego narodu są w realnym znaczeniu w trakcie niszczenia pozostałej wiarygodności Rady Bezpieczeństwa oraz wiary narodów w jego instytucję, dowodząc po raz kolejny to jak niesprawiedliwa jest działanie Rady.

Kiedy się grozi tak wielkiemu narodowi jak Iran, który jest znany w całej swej historii z naukowców, poetów, artystów i filozofów, i którego kultura i cywilizacja są synonimami czystości, posłuszeństwa Bogu i poszukiwania sprawiedliwości, jak można oczekiwać by rosło zaufanie innych narodów dla tego kogoś?

Rozumie się samo z siebie że despotyczne metody w zarządzaniu światem odniosły porażkę.

Nie tylko skończyła się era niewolnictwa, kolonializmu i rządzenia światem; droga do odbudowania starych Imperiów jest również zablokowana.

My oświadczyliśmy że jesteśmy gotowi by powziąć poważną debatę z amerykańskimi Kongresmenami by wyrazić, w tym oto dokładnie miejscu, nasze prostolinijne poglądy na ważne dla świata tematy.

Proponujemy więc by, w celu zapewnienia konstruktywnego dialogu, została zorganizowana w ramach Zgromadzenia Ogólnego coroczna debata.

Podsumowując,

Przyjaciele i Współpracownicy,

Irański naród, większość narodów świata oraz rządów są przeciwko obecnemu dyskrymującemu zarządzaniu światem.

Niehumanitarna natura tego zarządzania doprowadziła do martwego końca i wymaga głębszego zbadania.

Reformowanie światowych kwestii i doprowadzenie do spokoju i dobrobytu wymaga udziału wszystkich nas, czystych zamiarów oraz ludzkiego i boskiego udziału.

Wszyscy jesteśmy zdania że:

Sprawiedliwość jest elementarnym składnikiem pokoju, długotrwałego bezpieczeństwa i głoszenia miłości wśród narodów.

To w sprawiedliwości rodzaj ludzki poszukuje realizacji swoich aspiracji, praw i godności, odkąd ma się na baczności przed uciskiem, upokorzeniem i nieodpowiednim traktowaniem.

Prawdziwa natura ludzkości ukazuje się w miłości do bliźniego i w miłości do wszelkiego dobra tego świata.

Miłość jest najlepszym gruntem dla tworzenia więzi między ludźmi i między narodami.

Jak Vahshi Bafqi, wielki irański poeta, powiedział:

“Z fontanny młodości zaczerpnij tysiąca łyków

I tak umrzesz jeśli nie jesteś w uścisku miłości”

W czynieniu świata pełnym czystości, bezpieczeństwa i dobrobytu ludzie nie są rywalami a towarzyszami.

Ci którzy widzą swoje szczęście tylko w cierpieniu innych, swoje powodzenie i bezpieczeństwo w niepewności drugiego, ci którzy uważają się za lepszych od innych, ci zeszli ze ścieżki człowieczeństwa i są na diabelskiej drodze.

Ekonomia i dobra materialne są tylko narzędziami do służenia innym, do tworzenia przyjaźni i umacniania ludzkich więzi w celu osiągnięcia duchowego ideału.

Nie są środkami do pozerstwa lub w środkami do dominacji nad innymi.

Mężczyźni i kobiety uzupełniają się nawzajem a rodzinna jedność z czystą, pełną miłości i długotrwałą więzią małżonków w jej centrum jest gwarancją dla jej ciągłości jak i dla dorastających pokoleń, dla prawdziwych przyjemności, dla szerzenia miłości oraz dla reformowania społeczeństw.

Kobieta jest odbiciem boskiego piękna i jest źródłem miłości i troski.

Jest strażniczką czystości wyjątkowości społeczeństwa.

Skłonność do hartowania dusz i zachowań kobiet pozbawia je ich podstawowego prawa do bycia kochającymi matkami i troskliwymi żonami.

Będzie to skutkowało agresywniejszym społeczeństwem z nieodwracalnymi jego skutkami.

Wolność jest boskim prawem które powinno służyć pokojowi i ludzkiej doskonałości.

Czyste zamiary i wola sprawiedliwych są kluczem do bram czystego, pełnego możliwości życia, ożywienia i piękna.

Jest obietnicą Boga że ziemię odziedziczą ludzie nieskalani i sprawiedliwi.

A ludzie wolni od egoizmu przejmą kontrolę nad światem.

Wtedy to nie będzie śladu cierpienia, dyskryminacji, biedy, niepewności i agresji.

Czas na prawdziwe szczęście i na rozkwit prawdziwej natury ludzkości, tak jak Bóg ją pojął, nadejdzie.

Wszyscy ci którzy poszukiwali sprawiedliwości i wszystkie wolne duchy czekały na ten moment i obiecywały te czasy pełne chwały.

Cała ludzkość, prawdziwy sługa Boży i prawdziwy przyjaciel ludzkości, którego ojciec był z pokolenia ukochanego proroka Islamu i którego matka była spośród wyznawców Jezusa Chrystusa, niech oczekuje wraz z Jezusem synem Marii i innymi sprawiedliwymi na nastanie tych nieprawdopodobnych czasów i niech wspomaga ludzkość.

W powitaniu ich powinniśmy się połączyć i poszukiwać sprawiedliwości.

Cześć i chwała Miłości, cześć sprawiedliwości i wolności, cześć prawdziwej ludzkości, całemu człowiekowi, prawdziwemu towarzyszowi ludzkości, i niech pokój będzie z wami wraz ze sprawiedliwymi i ludźmi czystego serca.

Dziękuję.

www.irna.ir/ENNewsShow.aspx

Tłum.dla SL  Anna Ruszkiewicz

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=27034 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]