Talmud: skalpel który wykrwawia Bliski Wschód – pastor Ted Pike

Aktualizacja: 2010-10-3 8:28 am

W Starym Testamencie Bóg nakazuje Hebrajczykom wypędzić nikczemnych Kananejczyków ze swojej ziemi obiecanej. Kananejska kultura przepełniona była składaniem w ofierze niemowląt, zboczeniami seksualnymi, bałwochwalstwem i okultyzmem. Bóg wiedział, że zasada zerowej tolerancji wobec kananejskiego zła była jedynym sposobem na ocalenie hebrajskiego monoteizmu. Tylko wtedy mógł on przygotować miejsce dla Jezusa Chrystusa, zbawiciela wszystkich w niego wierzących.

Choć Bóg stosował surowe metody wobec religii pogańskich, Stary Testament jest pozbawiony rasizmu: przekonania o tym, że inni są z natury źli, zdegenerowani i człekokształtni. Król Dawid pochodził od Żyda Boaza i Ruth, pobożnej Gojki. W armii Dawida służyli prawi Goje, tacy jak Uriasz Hetyta. Dawid był również przyjacielem sydonickiego króla Hirama, który miał duży udział w budowie świątyni Salomona. Do hebrajskiej społeczności przyjmowano gojowskich konwertytów takich jak Rahab.

Faryzeusze przynoszą rasizm do Izraela

W Izraelu nie było rasizmu do czasu kiedy do Judei przybyli z Babilonu pisarze i faryzeusze kilka stuleci przed Chrystusem. To oni natchnęli żydowską religię i kulturę ideą, że Goje są moralnie gorsi i zanieczyszczają rasę. Stary Testament nie mówi nic takiego, ostrzega tylko przed wpływem gojowskiego bałwochwalstwa na Hebrajczyków. Faryzeusze wprowadzili do judaizmu pojęcie wyższości rasowej, o której nie ma nic w Starym Testamencie.

W wyniku tego żydzi w czasach Chrystusa byli wielkimi rasistami, przekonanymi o nieodłącznej wyższości nad gojowskimi „psami”. Dobry żyd nawet nie rozmawiał z Samarytaninem. Jeśli Goja pobito, obrabowano i wrzucono do rowu, pobożny żyd, w obawie przed staniem się „nieczystym” przechodził na drugą stronę ulicy.

Talmud czci rasizm jak świętość

Na nieszczęście rasistowska rewolucja faryzeuszy została umieszczona w Talmudzie Babilońskim, ogromnym, bezładnym zbiorze faryzejskiego prawa. W dzisiejszych czasach Talmud wraz ze swoim mistycznym towarzyszem, Zoharem lub kabałą, stanowią największe duchowe, etyczne i prawne przewodniki dla posłusznych żydów. Mają znacznie większe znaczenie dla takich żydów niż Stary Testament.

Znany żydowski autor Herman Wouk tak komentuje przewagę Talmudu nad wszystkimi odmianami judaizmu: „Do dnia dzisiejszego Talmud jest krwią krążącą w sercu żydowskiej religii. Wszelkie przestrzegane przez nas prawo, zwyczaje czy obrzędy są zgodne z Talmudem. To jest nasze powszechne prawo”.

Rasizm w Izraelu

Świat zastanawia się, dlaczego obecnie w Izraelu, wcześniej prześladowani żydzi stali się prześladowcami. Wykształceni religijni żydzi, zwłaszcza w rządzie i wśród ultra-ortodoksyjnych osadników na Zachodnim Brzegu, traktują Palestyńczyków dożo gorzej niż traktowaliby zwierzę.

Weteran filmowiec James Longley, w filmie „Gaza Strip” (Strefa Gazy) obrazowo dokumentuje jak izraelscy żołnierze strzelają w głowy arabskich dzieci za popełnienie zbrodni jaką jest rzucanie kamieniami. Kiedy filmował, izraelski helikopter zrzucał pojemniki z ogłupiającym gazem nerwowym na mieszkańców Gazy. Tak jak Sowieci czynili to w Afganistanie, izraelscy żołnierze zostawiali w zabawkach na ziemi miny-pułapki po to, by rozrywały ciekawe dzieciaki.

Wyjaśnienie takiego zachowania znajduje się w Talmudzie. Uczy on poczucia wyższości i boskiego prawa żydów nad Gojami: żyd jest święty z powodu rasowego przymierza Boga z Izraelem. Według Talmudu, Goje są nieczyści gdyż odwrotnie do żydów, nie byli obecni na górze Synaj. Przez stanie na górze, żydzi zostali na zawsze oczyszczeni od pożądliwych myśli.

W artykule pt. „Goje” Encyklopedia Żydowska podsumowuje opinię Talmudu nt. przewagi żydowskiej moralności: „Talmud komentuje nieprawdomówność Gojów… i przeciwstawia ją z reputacją żyda: pozostałość po Izraelu nie będzie dokonywać niemoralnych czynów ani mówić kłamstw; ani w ich ustach nie będzie oszukańczego języka…talmudyczni autorzy mówią, że ‘tylko Izraelczycy są ludźmi’… Gojów zaklasyfikowali nie do ludzi lecz barbarzyńców”. Rabin Johanan ben Zakki mówi, że jeśli ktoś naucza Goja Talmudu, „zasługuje na śmierć”. Judah Ben Illai zaleca dzienną recytację błogosławieństwa: „Błogosławiony jesteś ty… który nie stworzyłeś mnie Gojem”. Żydzi są tak święci, jak mówi Talmud, że „kto uderzy w policzek żyda, to tak jakby zaatakował boską wszechobecność „.

Talmud dehumanizuje Arabów

Ludzkość jest zszokowana tym jak izraelskie wojsko kryminalizuje arabską młodzież, często zabijając ich strzałem jakby byli gorszymi ludźmi. I tak właśnie Talmud uczy żydów jak traktować gojowskie dzieci. „Talmud pozostawia poza prawem problem Gojów (lub dzieci) jakby były bydłem”.

Podczas palestyńskiej intifady w Gazie w 1988 roku, świat był przerażony tym, że izraelscy żołnierze spalili żywcem czterech palestyńskich chłopców. Ale Talmud sankcjonuje żydowskie mordy Gojów. Talmud mówi: „jeśli żyd wrzuci sąsiada do dołu, w którym jest drabina, potem spieszy się by ją usunąć, nie odpowiada za śmierć swojego sąsiada”. Żyd może przepchać duży kamień i położyć go na otworze do dołu, gwarantując w ten sposób, że ofiara nie przeżyje.

Zgodnie z Talmudem, „ci którzy odrzucają Torę i izraelskich proroków, jak mówi prawo, powinni być zabici, a ci którzy mają władzę nad życiem i śmiercią powinni ich zabić, a jeśli nie można tego dokonać, powinni być doprowadzeni do śmierci podstępnymi metodami”.

Zbrodnicza nienawiść wobec Gojów aż kipi na stronach Talmudu. Żydowska Encyklopedia cytuje jednego z najbardziej szanowanych rabinów, Simeona ben-Yohai: „Najlepsi spośród Gojów zasługują na śmierć”.

Jak ważny dla żydów jest Talmud obecnie?

Jak ważna jest obecnie dla żydów średniowieczna żądza krwi?

Większość żydów w Ameryce prawdopodobnie nigdy nie czytała Talmudu, ani nawet nie słyszała o rabinie ben-Yohai. Dla większości zasymilowanego amerykańskiego żydostwa, judaizm to wspieranie Izraela i spraw lewicowych i nakłada głównie obowiązki społeczne, a nie duchowe.

Ale zupełnie inaczej jest w Nowym Jorku, a zwłaszcza w Izraelu. Obecnie w Izraelu podczas religijnego świeta Lag Ba Omar, dziesiątki tysięcy ortodoksyjnych żydów zbierają się w Meronie, tradycyjnym miejscu pochówku Yohai, gdzie honorują jego pamięć śpiewem, tańcem i wezwaniami do działania. Encyklopedia Judaica opisuje ben Yohai jako jednego z gigantów wszechczasów judaizmu.

Daleko od bycia nieaktualnym, wołanie ben Yohai do rzezi „najlepszych z Gojów” to tekst talmudyczny, który uzasadnia izraelską politykę zabijania niewinnych Arabów, w tym dzieci. Rządowa instrukcja dla nowoczesnych izraelskich żołnierzy zawiera podsumowanie nauczania ben Yohai: „W wojnie, gdy nasze siły burzą wroga, pozwala im się, a nawet nakazuje przez Halakah zabijanie nawet dobrych cywilów, tzn. cywilów, którzy są pozornie dobrzy.”

Talmud wyraźnie robi więcej niż dehumanizuje Palestyńczyków. Również dehumanizuje wykształconych i religijnych żydów, którzy kierują się zbrodniczym rasizmem. Talmud to skalpel wykrwawiający Bliski Wschód.

Żydowska Kabała mówi, że żydzi są boscy

Mistyczny Zohar, lub kabała, podobnie jak Talmud, przez ortodoksyjnych żydów uważany jest za zainspirowany przez Boga, a jego autorytet jest równy Talmudowi. Wielu ultra-ortodoksyjnych żydów, takich jak przeważają obecnie w Izraelu, uważa go nawet za ważniejszy. W Zohar wszędzie powtarza się ideę, że żydzi są boskimi, świętymi istotami, kluczowymi dla istnienia świata. Goje natomiast są demoniczni i mniej niż ludzcy. Zohar mówi: „Źyjąca dusza” odnosi się do Izraela, który ma żywą duszę na wyższym poziomie, a „bydło i pełzające rzeczy” i „bestia ziemi” odnoszą się do innych, którzy nie są „żyjącą duszą”. Zohar mówi: „osioł” oznacza nie-żyda, który ma być zbawiony przez złożenie ofiary z jagnięcia, który jest rozproszonym domem Izraela”. Ale jeśli odmówi zbawienia, rozwal mu czaszkę… oni powinni być usunięci z księgi żywych”.

Zgodnie z Zoharem, Bóg nagradza żydów za mordowanie tych, których Izrael uważa za bałwochwalców. „W pałacach czwartego nieba są ci, którzy opłakiwali Syjon i Jerozolimę, oraz wszyscy ci, którzy niszczyli bałwochwalcze narody, a ci, którzy zabijali ludzi czczących bożków odziani są w szkarłatne ubrania by ich można było rozpoznawać i szanować.” Jedynie niszcząc Gojów, jak mówi Zohar, Izrael może odzyskać swoją predestynowaną pozycję jako obecnej bożej chwały na ziemi.

Zohar nazywa Gojów „Amalekitami”. Jego typowy fragment mówi: „Oni spowodowali zniszczenie świątyni… więc kiedy ukaże się Bóg, zostaną zniszczeni… Ale zbawienie nie dokona się do czasu wyeliminowania Amalekitów.” Obecnie izraelska elita polityczna i religijna powszechnie nazywają Palestyńczyków Amalekitami. Do czasu ostatecznego podboju Gojów, jak mówi Zohar, Izrael musi stosować wszelkie środki w celu zapewnienia sobie zwycięstwa.

Żydowska odpowiedź na krytycyzm Talmudu i kabały

Jak odpowiadają żydowskie elity na oskarżenia o rasizm w najświętszej literaturze judaizmu? Zwodniczo. Ale robią to z czystym sumieniem, gdyż Talmud mówi: „pozwala się na oszustwo wobec Goja.” Co roku w przeddzień Jom Kippur religijni Żydzi odmawiają modlitwę Kol Nidre, która rozgrzesza ich z każdego obowiązku powiedzenia prawdy Gojom w rozpoczynającym się roku.

W odpowiedzi na krytycyzm, rabini zwykle informują Gojów, że Talmud dzieli się na dwie kategorie: Hagada – niepotwierdzone nauki nie obowiązujące żydów, oraz Halaka – prawo talmudyczne. Twierdzą, że fragmenty przedstawiane przez „antysemitów” pochodzą z Hagada, których odbieganie od zasad jest nietypowe dla Talmudu w odniesieniu do prawdziwej miłości i wielkoduszności wobec wszystkich ras i religii.

Nic nie może bardziej mijać się z prawdą.

Co jest obecnie wiążące dla żydów?

Najpewniejszym sposobem na określenie czy tekst pochodzi z Halakah jest czytanie Talmudu w oryginale i przekonanie się czy jest on potwierdzony w Misznie, rozstrzygającym prawie mówionym faryzeuszy. Można też skonsultować Encyklopedię Żydowską dostępną w większości miejskich bibliotek. Opublikowana w 1905 roku, jeszcze przed ekumenicznym „braterstwem” chrześcijan i żydów, pominęła prawdę o judaizmie, encyklopedia szczerze mówi czego uczył żydów Talmud na przestrzeni historii. W jej artykułach o „władzy”, „Gojach”, „Jezusie”, „chrześcijaństwie”, „Talmudzie” i „kabale”, potwierdza, że każde talmudyczne twierdzenie lub fragment, który tu cytuję znajduje się w Halakah lub prawie talmudycznym.

Czy wszyscy chodzący do synagogi żydzi w Ameryce przestrzegają nagannych zasad Halakah zawartych w Talmudzie? Oczywiście, że nie. Ale ortodoksyjne władze rabiniczne, zwłaszcza w Izraelu, mówią, że prawdziwi żydzi uhonorują każdą część świętego, nieomylnego Talmudu.

Żydowscy fanatycy chcą położyć kres „nietolerancji”

Analizując rasistowskie akcenty Talmudu i Zoharu, jest zadziwiające, że postawa żydowskich organizacji zajmujących się „swobodami obywatelskimi” usiłuje położyć kres rasizmowi. Organizacje takie jak ADL/B’nai B’rith, Southern Poverty Law Center (Ośrodek Prawny Południowego Ubóstwa), People for the American Way (Naród za Ameryką) i ACLU są całkowicie lub w większości zdominowane przez żydów.

Grupy te nigdy nie sprzeciwiają się rasizmowi zawartemu w judaizmie. Zamiast tego, oskarżają większość chrześcijańskiej społeczności o „nietolerancję”, „homofobię” czy „antysemityzm”. Twierdzą, że taki fanatyzm jest wystarczającym pretekstem do wymuszania zmian w zachowaniu chrześcijan, podkreślając „szacunek dla różnorodności” a nawet wprowadzenie prawa przeciwko nienawiści na całym świecie.

Co za bezczelność – prawdziwi rasiści, zwolennicy faryzeuszy, mianują się na czyścicieli światowego rasizmu!

Ta bezczelność i iluzja powinny przypominać nam o ciągłej aktualności słów Jezusa: „Biada wam, pisarze i faryzeusze, hipokryci! Jesteście jak wybielone groby, które z zewnątrz wyglądają pięknie, a wewnątrz są pełne kości zmarłych i wszelkiego brudu”.

Naiwni chrześcijanie

Chrześcijanie i konserwatyści chętnie wierzą, że judaizm jest tak nieszkodliwy jak każda inna religia, oraz że zapewnienia apologetów mogą być rozumiane dosłownie. Prawda jest taka, że istnieją bardzo dobre powody, dla których przywódcy żydowscy, a nawet liczni żydowscy świeccy wyraźnie angażują się w działania anty-chrześcijańskie, spory i prawodawstwo. Zwracajmy na to uwagę następnym razem, gdy słyszymy lub czytamy o najnowszym pozwie przeciwko symbolom Bożego Narodzenia, modlitwom w szkołach, kreacjonizmie biblijnym, itp. Prawie zawsze znajdziemy w nich nazwiska żydowskich prawników, organizacji, lub nawet żydowskich rodziców lub uczniów jako inicjatorów tego typu postępowań . Żydowskie działania anty-chrześcijańskie istnieją dzisiaj, ponieważ tysiące lat temu, faryzeusze gwałtownie sprzeciwili się Chrystusowi i przekonali większość żydów do ich przestrzegania. Taki antagonizm wobec Ewangelii tylko wzrasta.

Obecnie istnieje przepaść między ortodoksyjnym judaizmem, stanowiskiem mniejszości światowego żydostwa i państwa Izrael, oraz judaizmem reformowanym („świeckim”), dużo większą częścią reprezentowaną przez ADL/B’nai B’rith. Ale oba wyznają Talmud i kabałę, oraz zazdrośnie strzegą swoich tajemnic przed ciekawskimi Gojami.

Z tego powodu miłujący wolność i cywilizację chrześcijańską powinni być podejrzliwi wobec tego, co mówią współcześni potomkowie faryzeuszy o swojej bardzo tajemnej religii. Powinniśmy stosować się do wypowiedzianego przed tysiącami lat ostrzeżenia Jezusa: „Strzeżcie się fermentu (nauk) faryzeuszy”.

Pastor Ted Pike
13.06.2010

Tłumaczenie Ola Gordon

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=27001 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]