Włoski rząd nie będzie finansował budowy nowych meczetów

Włoski rząd nie zgodził się na wprowadzenie ustawy, która pozwalałaby przekazywać część wpływów podatkowych na utrzymanie starych i budowę nowych meczetów. Politycy argumentowali, że nie mogą tego zrobić, gdyż oznaczałoby to oficjalne uznanie islamu, który popiera poligamię i narusza prawa kobiet.

Projektodawcy ustawy proponują, by w związku z tym zwiększyć pulę funduszy państwowych na utrzymanie świątyń buddyjskich, hinduskich, prawosławnych i świadków Jehowy. Obecnie część pieniędzy podatników przeznaczanych jest na utrzymanie świątyń katolickich, judaistycznych oraz protestanckich.

Decyzja rządu oznacza, że nie będzie on finansował budowy nowych meczetów w kraju oraz nie będzie przeznaczał żadnych środków na utrzymanie już istniejących świątyń muzułmańskich.

Szacuje się, że we Włoszech żyje około 1,5 mln wyznawców Mahometa, do dyspozycji których jest ponad 130 meczetów. Jednak statystyki nie obejmują wielu muzułmanów, którzy znajdują się tam nielegalnie.

Decyzja w sprawie odmowy finansowania budowy świątyń muzułmańskich podjęta została tuż po skandalicznej wizycie libijskiego przywódcy, Muammara Kadafiego, który mówił podczas jednego z wykładów, że „cała Europa powinna przejść na islam” i zachęcał młode Włoszki do zamążpójścia za Libijczyków. Domagał się ponadto od rządów europejskich, by płaciły mu 5 mld euro rocznie za walkę z nielegalną emigracją ze swojego kraju.

Oburzenia wypowiedziami Kadafiego nie kryli niektórzy politycy, w tym Mario Borghezio z Ligi Północnej. W 2008 r. partia ta złożyła projekt ustawy, domagając się zaprzestania wydawania pozwoleń na budowę meczetów we Włoszech.

Według badań opinii publicznej 55,3 proc. Włochów uważa, że imigracja muzułmańska jest bardziej problematyczna niż imigracja z krajów chrześcijańskich. 39,7. proc. Włochów jest zdania, że powinno się muzułmanom zezwolić na swobodny kult i budowę nowych meczetów. 10 proc. jest zdecydowanie przeciw. Pozostała część respondentów uzależniła  decyzję od wyrażenia zgody przez muzułmanów na swobodny kult religii chrześcijańskich w ich krajach. 

Źródło: LifeSiteNews.com, AS

Za: PiotrSkarga.pl | http://www.piotrskarga.pl/ps,5744,2,0,1,I,informacje.html

Skip to content