Oświadczenie w sprawie zniesławiania Organizacji Monarchistów Polskich

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować osoby utożsamiające się z ruchem monarchistycznym w Polsce i polską Prawicą o kampanii oszczerstw i innych działań wymierzonych w Organizację Monarchistów Polskich. Ta akcja trwa już wprawdzie od blisko dwóch lat i przez długi czas staraliśmy się pomijać ją milczeniem, jednak jej natężenie w ostatnich tygodniach skłania nas do publicznej wypowiedzi na ten temat.

Kontekstem dla ostatnich wydarzeń jest rozłam, dokonany w 2008 r. przez działaczy byłego Oddziału Lubelskiego Organizacji Monarchistów Polskich, którzy postanowili powołać własne stowarzyszenie, lecz posługujące się tą samą nazwą, co OMP istniejąca od 1989 r. Polskie prawo o stowarzyszeniach dopuszcza taką możliwość, więc przyjęliśmy ten fakt do wiadomości, choć oczywiście od początku negatywnie ocenialiśmy używanie historycznej nazwy, jako przede wszystkim wprowadzające w błąd zainteresowanych polskim monarchizmem. Proponowaliśmy naszym byłym działaczom i osobom, które podjęły z nimi współpracę, aby przyjęli nazwę pozwalającą odróżnić „nową” OMP od „starej”. Niestety, tak się nie stało, natomiast przedstawiciele „nowej”, lubelskiej OMP od czasu rozłamu skupiają się przede wszystkim na dyskredytowaniu naszego stowarzyszenia. Można domniemywać, iż osoby aktywne na tym „froncie ideologicznym” próbują nieustannym zniesławianiem nas potwierdzić własne prawa do nazwy.

W 2010 r. doszło już m.in. do zniszczenia poprzez nieustanne spamowanie i wszczynanie awantur poświęconego OMP hasła na Wikipedii, zostaliśmy też oskarżeni o związki z wolnomularstwem, natomiast anonimowe oszczerstwa na jednym z „prawicowych” portali stały się od czasu rozłamu czymś tak codziennym, że aż na swój osobliwy sposób normalnym. Ostatnie miesiące zapisały się jednak coraz bardziej nikczemnymi działaniami, wśród których musimy wspomnieć:

”” stworzenie wielu fałszywych stron, profili społecznościowych i internetowych rankingów pod szyldem „legitymizmu”, przedstawiających działaczy OMP jako sodomitów i obrońców „praw gejów”, zwolenników komunizmu i działań terrorystycznych;

”” stworzenie na Facebooku stron poświęconych wyłącznie zniesławianiu członków OMP, m.in. przedstawianiu nas jako ludzi chorych psychicznie; podobne działania podjęto na jednym z forów dla osób z problemami psychicznymi;

”” oskarżenie o posługiwanie się fałszywym tytułem szlacheckim (to zapewne też miałoby być „dowodem” choroby psychicznej);

”” rozsyłanie kłamstw i gróźb do administratorów portali społecznościowych, na których znalazły się informacje o działalności OMP, aby zastraszani usuwali nasze profile;

”” rozpowszechnianie kłamstwa o rzekomym rozwiązaniu OMP w sierpniu br.

Zestawienie można by jeszcze długo uzupełniać. Choć duża część wyżej opisanych ataków miała charakter anonimowy, z danych udostępnionych przez administratorów wynika, że pisali do nich (lub kreowali fałszywki) przedstawiciele lubelskiej OMP, m.in. posługujący się nazwiskami (pseudonimami?) Piotr Fudali, Alojzy Gruszka i in. Warto wspomnieć, iż niejednokrotnie we wspomnianych fałszywkach pojawiały się – jako ich rzekomych autorów – nazwiska obecnych i byłych działaczy OMP. Łatwo domyślić się, iż takie chwyty miały skłócić nasze środowisko.

O charakterze tej akcji dobitnie świadczy odpowiedź skierowana przez prowokatora – który stworzył pod nazwą „legitymizm” profil na portalu chomikuj.pl – do administratorów portalu blokujących fałszywkę i oczekujących wyjaśnień:

Chomik Legitymizm powstał zgodnie z obowiązującym w Polsce prawie i regulaminem Chomikuj.pl Jeden z folderów został przypadkowo źle oznaczony i mogę to poprawić. Przypadkiem nie zaznaczyłem opcji od 18 lat.

Jakie zniesławienie? Proszę o szczegóły

Zapewniam, że nasi prawnicy z Fundacji na Rzecz Walki z Homofobią i rasizmem sprawę dokładnie zbadają. Zamieszczone zdjęcia nie posiadają praw autorskich a teoretyczna zbieżność nazwisk czy imion jest przypadkowa.

Do nas też taki meil dotarł sprawdziliśmy informację i pod nr KRS: 0000305514 (w Lublinie) jest zarejestrowana organizacja która zezwoliła nam na wykorzystywania nazwy „Legitymizm”. Poza tym sama nazwa „Legitymizm” nie jest zastrzeżona w KRS czy w jakimś innym rejestrze.

Jak się łatwo domyślić, pod podanym numerem KRS zarejestrowano lubelską OMP. W tym miejscu należy podkreślić, iż pod nazwą OMP propagowano sodomicką pornografię. Niestety, po zablokowaniu jednego adresu powstał natychmiast kolejny pornograficzny profil mający nas łączyć z dewiantami.

Szokujące jest to, iż preparując zniesławiające nas strony, ich autorzy umieszczają na niektórych z nich również materiały promujące Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X, podają odnośniki do stron FSSPX, tworzą wrażenie, że Bractwo akceptuje takie działania. Pozostawiamy to osądowi przełożonych FSSPX.

Domyślamy się zatem, że nagromadzenie oszczerstw ma doprowadzić do sytuacji, w której osoby poszukujące w Internecie informacji na temat polskiej Prawicy, monarchistów lub idei legitymistycznej będą znajdowały przede wszystkim fałszywe strony rzekomej „OMP”, jako grupy chorych psychicznie masonów, sodomitów i terrorystów… Przypomina to metody „walki politycznej” pewnego posła z Lublina, ale przede wszystkim wyczerpuje znamiona przestępstwa zniesławienia z art. 212 kk.

Ubolewamy, iż wśród ludzi przypisujących sobie miano polskich monarchistów i natrętnie podkreślających swój rzekomy katolicyzm są paszkwilanci pozbawieni zdolności honorowej. Nie zamierzamy z nimi polemizować ani tym bardziej naśladować ich działań do złudzenia przypominających działania komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. Wydajemy niniejsze oświadczenie, aby jednoznacznie wyjaśnić sytuację, w jakiej znalazł się polski rojalizm – po raz kolejny kompromitowany przez pseudomonarchistów.

Dlatego pragniemy Państwa poinformować, że w Internecie autoryzujemy przede wszystkim Portal Legitymistyczny Organizacji Monarchistów Polskich www.legitymizm.org, a poza tym również blogi Oddziałów lokalnych i inne strony OMP, których adresy podane są w odpowiednim dziale podstrony www.legitymizm.org/linki lub na stronie głównej. Inne strony i profile społecznościowe, na których pojawiła się nazwa naszego stowarzyszenia lub w jej kontekście termin „legitymizm”, to ordynarne oszustwa.

Wrocław, 1 września AD 2010

Członek honorowy OMP

Współpracownik Portalu Legitymistycznego


Prof. Jacek Bartyzel

Prezes OMP

Redaktor Portalu Legitymistycznego


Adrian Nikiel

Za: Organizacja Monarchistów Polskich - Portal Legitymistyczny - www.legitymizm.org | http://www.legitymizm.org/oswiadczenie-znieslawianie-omp

Skip to content