- Bibula – pismo niezalezne - https://www.bibula.com -

Polska: liczba małżeństw spada coraz szybciej

Od dwóch lat spada w Polsce liczba zawieranych małżeństw – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Z danych statystycznych wynika, że w 2009 r. zawarto 256 tys. nowych związków małżeńskich, czyli prawie 2 tys. mniej niż rok wcześniej. W tym roku spadek już kształtuje się na poziomie 15 proc. Częstość zawierania małżeństw w miastach i na wsi jest podobna.

Wśród nowozawartych związków ok. 85 proc. stanowią tzw. małżeństwa pierwsze, tj. panien z kawalerami. Małżeństwa wyznaniowe, czyli związki zawarte w kościołach albo związkach wyznaniowych i jednocześnie zarejestrowane w urzędach stanu cywilnego, stanowią około 70 proc. zawieranych małżeństw.

W okresie ostatnich kilkunastu lat zwiększył się wiek nowożeńców. Na początku lat 90-tych ponad połowa mężczyzn zawierających małżeństwo nie osiągała 25 lat, w 2008 r. – już tylko niespełna 25 proc. Wśród kobiet udział ten zmniejszył się z 73 proc. do 44 prc.

Spadek liczby małżeństw i coraz starsi nowożeńcy – te fakty, w perspektywie 2 – 3 lat, spowodują zahamowanie wzrostu liczby urodzeń. To bardzo niepokojąca prognoza, gdyż pomimo rosnącej ostatnio liczby urodzeń, w dalszym ciągu poziom reprodukcji w Polsce nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń. Demografowie podkreślają, że w naszym kraju nadal utrzymuje się obserwowany od 1989 r. okres depresji urodzeniowej.

[Za: GUS, „Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski w latach 2000 – 2009”, materiały prasowe]