Polska: liczba małżeństw spada coraz szybciej

Aktualizacja: 2010-08-31 9:51 pm

Od dwóch lat spada w Polsce liczba zawieranych małżeństw – podaje Główny Urząd Statystyczny.

Z danych statystycznych wynika, że w 2009 r. zawarto 256 tys. nowych związków małżeńskich, czyli prawie 2 tys. mniej niż rok wcześniej. W tym roku spadek już kształtuje się na poziomie 15 proc. Częstość zawierania małżeństw w miastach i na wsi jest podobna.

Wśród nowozawartych związków ok. 85 proc. stanowią tzw. małżeństwa pierwsze, tj. panien z kawalerami. Małżeństwa wyznaniowe, czyli związki zawarte w kościołach albo związkach wyznaniowych i jednocześnie zarejestrowane w urzędach stanu cywilnego, stanowią około 70 proc. zawieranych małżeństw.

W okresie ostatnich kilkunastu lat zwiększył się wiek nowożeńców. Na początku lat 90-tych ponad połowa mężczyzn zawierających małżeństwo nie osiągała 25 lat, w 2008 r. – już tylko niespełna 25 proc. Wśród kobiet udział ten zmniejszył się z 73 proc. do 44 prc.

Spadek liczby małżeństw i coraz starsi nowożeńcy – te fakty, w perspektywie 2 – 3 lat, spowodują zahamowanie wzrostu liczby urodzeń. To bardzo niepokojąca prognoza, gdyż pomimo rosnącej ostatnio liczby urodzeń, w dalszym ciągu poziom reprodukcji w Polsce nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń. Demografowie podkreślają, że w naszym kraju nadal utrzymuje się obserwowany od 1989 r. okres depresji urodzeniowej.

[Za: GUS, „Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski w latach 2000 – 2009”, materiały prasowe]

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=26413 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]