Aktualizacja strony została wstrzymana

Zbankrutowała Szczecińska Centrala Nasienna, czyli kto wyceniał majątek Stoczni?

Przypadek jakich w Polsce tysiące: upadła kolejna firma. Tym razem upadła Szczecińska Centrala Nasienna.

Jak informuje Polskie Radio Szczecin, syndyk sprawujący nadzór nad majątkiem Centrali, pani Krzysztofa Drzewieniecka mówi, że firma wystawiona jest na sprzedaż za 34 miliony złotych. Nabywca będzie mógł gospodarować na ponad 2 tysiącach hektarów ziemi uprawnej, bowiem Szczecińska Centrala Nasienna to w sumie wielkie przedsiębiorstwo rolne produjące głównie zboże, mleko i buraki cukrowe.

Firma upadła podobno „z powodu opcji walutowych”, chociaż nie wyjaśniono szczegółów bankructwa ani nie wskazano osób za to odpowiedzialnych. O swoją pracę boją się pracownicy, a Izba Rolnicza wnosi zastrzeżenia co do wystawienia oferty sprzedaży na rynek otwarty. Edward Sadłowski, prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej uważa, że możliwość dzierżawy ziemi powinna trafić do zachodniopomorskich rolników.

Warto zauważyć, że majątek Stoczni w Szczecinie „rzeczoznawcy” wycenili na około 80 milionów złotych, z czego wynika, że Szczecińska Centrala Nasienna warta jest niewiele mniej niż Stocznia, bowiem Centrala zaoferowana została po preferencyjnej cenie. „Taka jest wycena, dokonana przez biegłego, uwzględniająca również tak zwaną procedurę „szybkiej sprzedaży”” – powiedziała pani Drzewieniecka. Jak wobec wyceny Centrali Nasiennej odczytywać wycenę majątku Stoczni w Szczecinie?

11 października, kiedy upływa termin wpłacenia wadium w wysokości 2 milionów złotych, mamy dowiedzieć się kto będzie chętny na zakup Centrali Nasiennej. Być może okaże nim się jakiś „inwestor” z zachodniej granicy, a wtedy, ku radości władz, nagle firma stanie się dochodowa. Z dochodem przepływającym do obcych właścicieli.

.