Bałagan w Prokuraturze: Ofiara smoleńskiej katastrofy wezwana na świadka

Prokurator Beata Kozicka z opolskiej Prokuratury Okręgowej pod koniec czerwca 2010 r. wśród świadków powołanych na rozprawę przed warszawskim sądem rejonowym wezwała do stawiennictwa Zbigniewa Wassermanna, który 10 kwietnia zginął w katastrofie smoleńskiej.

Postanowienia prok. Kozickiej dotyczą rzekomej płatnej protekcji, o którą oskarżyła ona dziennikarkę Dorotę Kanię. Prokurator sporządziła akt oskarżenia w czerwcu 2010 r. i przesłała go do prokuratury rejonowej Warszawa Praga-Południe. Trudne do zrozumienia jest przeoczenie powołania na świadka Zbigniewa Wassermanna, który zginął wraz z prezydentem Lechem Kaczyńskim i 94 innymi osobami udającymi się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

W ogólnodostępnych aktach tej sprawy znajdują się też billingi świadka, znanego dziennikarza Witolda Gadowskiego. O tym, że listy połączeń z telefonu świadka zostają dołączane do akt sprawy, nie został on jednak powiadomiony. Odbyło się to poza jego wiedzą i bez jego zgody.

To nie wszystkie osobliwości, jakie zawierają akta sprawy z oskarżeniem dziennikarki. Protokół jednego z przesłuchań podpisany przez prok. Kozicką datowany jest na rok… 2019.

Wszystkie powyższe decyzje i działania prokurator Kozickiej akceptowali jej przełożeni – prokurator okręgowy Józef Niekrawiec, zastępca prokuratora okręgowego Włodzimierz Ostrowski oraz naczelnik wydziału Paweł Nowosielski.

O komentarz do incydentów, do których doszło w toku postępowania prowadzonego przez prok. Kozicką, nasz portal poprosił rzecznika Prokuratury Generalnej Mateusza Martyniuka. Prokurator nie chciał odnosić się do konkretnej sprawy, wypowiedział się jedynie ogólnie o tego typu przypadkach.

–  Pierwszy raz słyszę, by do czegoś takiego doszło – mówił o kwestii powoływania na świadka nieżyjącej osoby. – Nie spotkałem się z czymś podobnym w swojej praktyce zawodowej – dodał Martyniuk. Wyjaśnił też, że w przypadkach włączania bilingów świadków do akt sprawy osoba ta powinna być o tym powiadomiona.

W kwestii niewłaściwej daty, jaką opatrzono dokument, rzecznik PG stwierdził, iż mogło dojść do omyłki pisarskiej. Taki błąd skorygować powinien prowadzący postępowanie. Choć o zmianie w dokumencie powinny być powiadomione strony postępowania, prok. Kozicka tego jak dotąd nie zrobiła, choć miała na to czas od czerwca.

Maciej Marosz, Niezależna.pl

Za: niezalezna.pl | http://www.niezalezna.pl/article/show/id/37914 | OFIARA SMOLEŃSKIEJ KATASTROFY WEZWANA NA ŚWIADKA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content