Apel Prawicy Rzeczypospolitej do Prezydenta, Rządu i opozycji o obronę Krzyża przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

Aktualizacja: 2010-08-17 3:10 pm

Powtórny apel polskich biskupów o obronę praw Krzyża przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu domaga się jasnego stanowiska od Prezydenta, rządu i opozycji.

Wzywamy prezydenta Bronisława Komorowskiego i premiera Jarosława Kaczyńskiego do wspólnego wystąpienia w tej sprawie!

Obrona krzyża przed Trybunałem Strasburskim, który wielokrotnie podważał polskie ustawodawstwo chroniące ład moralny, stanowi test wiarygodności polskich polityków. Jeśli PO nie jest przeciw krzyżowi – niech rząd broni go na forum ETPC, jeśli PiS naprawdę, nie istrumentalnie, jest za krzyżem – niech domaga się jego obrony od rządu, wobec którego jest w opozycji.

Polska nie może bowiem stać z boku, gdy od wielu już miesięcy jedna czwarta państw Unii Europejskiej (Włochy, Litwa, Rumunia, Bułgaria, Grecja, Malta) bronią krzyża.

W tej sprawie potrzebne jest zarówno zdecydowane przystąpienie przez polski rząd do grona państw broniących krzyża, jak i aktywność polskiej dyplomacji na rzecz pozyskania dla tej sprawy państw, które – tak jak Polska – ciągle nie zajęły stanowiska w tej sprawie.

(-) Marek Jurek, przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej
(-) Marian Piłka, wiceprzewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej
(-) Lech Łuczyński, sekretarz generalny Prawicy Rzeczypospolitej

Warszawa, 17 sierpnia RP 2010

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=25847 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]