Zbyt piękne, by było prawdziwe! – Stanisław Michalkiewicz

Prasa doniosła, że red. Adam Michnik wytoczył sprawę sądową Instytutowi Pamięci Narodowej, ponieważ w jednej z wydanych przez IPN książek napisano, iż ojciec red. Adama Michnika, Ozjasz Szechter, był przed wojną skazany przez sąd Rzeczypospolitej za szpiegostwo na rzecz Związku Radzieckiego. Red. Michnik twierdzi, że to nieprawda i jest to całkiem prawdopodobne, bo nie można wykluczyć, że Ozjasz Szechter został skazany tylko za próbę oderwania od Polski części terytorium. Kara nie była wielka, bo sąd mógł uznać, iż podjęte przez Ozjasza Szechtera próby były wyjątkowo partackie, wyjątkowo nieudolne i zamierzonego skutku odnieść nie mogły. Gdyby natomiast Ozjasz Szechter został skazany za szpiegostwo – ooo, tu wyrok mógłby być znacznie surowszy, do kary śmierci włącznie. A pomyślmy sobie tylko; gdyby tak, dajmy na to, w roku 1934 Ozjasz Szechter został skazany na karę śmierci i wyrok wykonano, iluż parkosyzmów, iluż nieszczęść i zawodów moglibyśmy dzisiaj dzięki temu uniknąć? Niestety – jest to zbyt piękne, by było prawdziwe i dlatego red. Michnik ten proces może wygrać.


 Stanisław Michalkiewicz
Komentarz  ·  „Dziennik Polski” (Kraków)  ·  2008-10-10  |  www.michalkiewicz.pl

Stałe komentarze Stanisława Michalkiewicza ukazują się w „Dzienniku Polskim” (Kraków).
Skip to content