Zbyt piękne, by było prawdziwe! – Stanisław Michalkiewicz

Aktualizacja: 2008-10-10 9:52 am

Prasa doniosła, że red. Adam Michnik wytoczył sprawę sądową Instytutowi Pamięci Narodowej, ponieważ w jednej z wydanych przez IPN książek napisano, iż ojciec red. Adama Michnika, Ozjasz Szechter, był przed wojną skazany przez sąd Rzeczypospolitej za szpiegostwo na rzecz Związku Radzieckiego. Red. Michnik twierdzi, że to nieprawda i jest to całkiem prawdopodobne, bo nie można wykluczyć, że Ozjasz Szechter został skazany tylko za próbę oderwania od Polski części terytorium. Kara nie była wielka, bo sąd mógł uznać, iż podjęte przez Ozjasza Szechtera próby były wyjątkowo partackie, wyjątkowo nieudolne i zamierzonego skutku odnieść nie mogły. Gdyby natomiast Ozjasz Szechter został skazany za szpiegostwo – ooo, tu wyrok mógłby być znacznie surowszy, do kary śmierci włącznie. A pomyślmy sobie tylko; gdyby tak, dajmy na to, w roku 1934 Ozjasz Szechter został skazany na karę śmierci i wyrok wykonano, iluż parkosyzmów, iluż nieszczęść i zawodów moglibyśmy dzisiaj dzięki temu uniknąć? Niestety – jest to zbyt piękne, by było prawdziwe i dlatego red. Michnik ten proces może wygrać.


 Stanisław Michalkiewicz
Komentarz  ·  „Dziennik Polski” (Kraków)  ·  2008-10-10  |  www.michalkiewicz.pl

Stałe komentarze Stanisława Michalkiewicza ukazują się w „Dzienniku Polskim” (Kraków).
Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=2577 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]