Paryż: „Tolerancyjna” organizacja Kwaśniewskiego będzie zwalczała „antysemityzm i ksenofobię”

W Paryżu rozpoczęła obrady konferencja organizacji żydowskiej o nazwie „Europejskie Forum na rzecz Tolerancji: Rada Europejskich Przedstawicieli Społeczeństw Obywatelskich” (European Forum of Tolerance: The Council of Europe’s Civil Society Representatives – CECSR), kierowanej przez b. prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego – donosi izraelski serwis informacyjny JTA.

Organizacja, która ma „blisko współpracować z Europejskim Kongresem Żydów”, ma za zadanie „zwalczać rasism w skali globalnej, ksenofobię i antysemityzm”. Aleksander Kwaśniewski powiedział podczas obrad, że „prestiż organizacji”, wspomagany przez grono 10 członków dyrektoriatu organizacji – wśród nich „wiele byłych głów państw, laureatów Nagrody Nobla i innych” – pomoże w przystosowaniu się poszczególnych państw do dwóch przygotowywanych dokumentów określających „strategię tolerancji”, jak również pozwoli na adaptację specjalnego edukacyjnego programu dla szkół.

Kwaśniewski dodał, że wysiłki organizacji nie będą ograniczały się do „walki z antysemityzmem”, jakkolwiek „walka z antysemityzmem” będzie głównym tematem obrad organizacji. W ramach uroczystości „Europejskiego Dnia Toleracji” w dniu 10 listopda br., przedstawiciele organizacji spotkają się w Parlamencie Europejskim w Brukseli oraz na wystawnym przyjęciu.

Organizacja planuje sfinansowanie „badań globalnych nad ksenofobią”, aczkolwiek nie podano na razie szczegółów dotyczących źródeł funduszy na ten projekt.

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

Skip to content