Jankiel znowu gra do tańca – Stanisław Michalkiewicz

Okazuje się, że Lenin wszystko przewidział. Wprawdzie mówił, że państwem może rządzić „kucharka”, ale nie bądźmy drobiazgowi. Dominik Taras nie jest kucharką, tylko kucharzem, ale poza tym – wszystko się zgadza, zwłaszcza gdy sprawy wezmą w swoje wypróbowane ręce organizatorzy prowokacji, którzy edukację pobierali jeszcze w sowieckiej woroszyłówce. Również zgodna z leninowskimi normami życia partyjnego jest organizatorska rola prasy. „Gazeta Wyborcza”, której argusowe oko potrafi wytropić każdą dłoń wzniesioną w rzymskim pozdrowieniu, wprost nie może się nachwalić „zabawy”, jaką „młodzi”, co to „skrzyknęli się” tym razem nie SMS-ami, tylko facebookiem (bo WSI muszą przetestować różne narzędzia mobilizacji agentury) i konsekwentnie nie zauważa pogardy i nienawiści, będącej treścią tej „zabawy”.

Za czasów Lenina facebooka jeszcze Łomonosow nie wynalazł, więc uczestnicy bluźnierczych manifestacji stawiali się na „zabawę” na wezwanie redakcji „Bezbożnika” – pisma wydawanego przez Związek Wojujących Bezbożników, kierowany przez niejakiego Minieja Izraelewicza Gubelmana. W PRL bezpieka również i u nas założyła podobną organizację pod nazwą Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli, w której działał pan filozof Jan Woleński – który tak naprawdę nazywa się Hetrich. Jak partia kazała, to był ateistą, a jak kazała co innego, to został członkiem Zakonu Synów Przymierza, czyli loży B’nai B’rith, której dyskretnie patronuje również ambasador USA w Warszawie, pan Feinstein. Słowem – kolejne pokolenie awangardy postępowej ludzkości dokazuje cały czas tak samo, robiąc wodę z mózgu kolejnemu pokoleniu mniej wartościowego narodu tubylczego, które nie przepuści żadnej okazji, żeby się „zabawić”, zwłaszcza gdy zagra Jankiel.

Stanisław Michalkiewicz

Komentarz   „Dziennik Polski” (Kraków)   11 sierpnia 2010

Stałe komentarze Stanisława Michalkiewicza ukazują się w „Dzienniku Polskim” (Kraków).

Za: michalkiewicz.pl | http://www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=1726

Skip to content