Wiceminister finansów w rządzie Tuska był w PRL współpracownikiem wywiadu

Aktualizacja: 2010-08-10 9:39 pm

W katalogach osób publicznych, jakie we wtorek opublikował IPN, wynika, że nowy wiceminister finansów Wiesław Szczuka został w sierpniu 1988 r. zarejestrowany jako kontakt operacyjny wywiadu PRL.

W publikacji o Szczuce można przeczytać, że w latach 1982-88 występował on w pewnej sprawie prowadzonej przez wywiad PRL, a 16 sierpnia 1988 r. został zarejestrowany pod nr 18086 w kategorii “kontakt operacyjny” o kryptonimie “Gaiko”. Kategoria “kontakt operacyjny” jest wieloznaczna i nie przesądza, czy dana osoba w sposób tajny i świadomy współpracowała z organami bezpieczeństwa PRL.

W latach 1982-83, w 1987 i w 1989 r. Szczuka wielokrotnie był sprawdzany w ewidencji resortu MSW przez różne jednostki operacyjne MSW i MON. Jako powody zapytań podawano “sprawdzenie obiektu”, lub uzasadniano, że zapytanie odbywa się “przed rozpracowaniem”. Jako starszy specjalista w Departamencie Zagranicznym Ministerstwa Finansów został on 6 kwietnia 1988 r. upoważniony przez MSW do dostępu w miejscu pracy do informacji stanowiących tajemnicę państwową.

W katalogu na temat RPO prof. Ireny Lipowicz czytamy, że w 1983 r. wywiad PRL dokonał “zabezpieczenia” informacji na jej temat. W kwietniu 1985 r. wykluczono jej przydatność dla służb z uwagi na “brak formalnej zgody na współpracę”. Na temat nowego szefa KRRiT Jana Dworaka z katalogu IPN wynika, że od 1976 r. był inwigilowany przez służby PRL w związku ze swą działalnością opozycyjną. Członek KRRiT Krzysztof Luft w kwietniu 1979 r. został zarejestrowany przez SB jako kandydat na tajnego współpracownika, ale po pięciu miesiącach wyrejestrowano go z powodu “niechęci do współpracy”.

Katalogi osób publicznych IPN publikuje z mocy ustawy. Dzisiaj uzupełniono je o informacje na temat osób nowo nominowanych na urzędy publiczne: urzędującego od początku lipca wiceministra Szczuki, a także niektórych nowych członków KRRiT, Rzecznika Praw Obywatelskich i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

MJ/Polskatimes.pl

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=25529 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]