Polaczek: Państwo zawiodło. Konieczne jest umiędzynarodowieniem przebiegu prac nad wyjaśnieniem katastrofy smoleńskiej

10 sierpnia 2010 roku miną cztery miesiące od największej w historii lotnictwa państwowego w Polsce katastrofy lotniczej, w której śmierć ponieśli m.in. Prezydent Rzeczpospolitej wraz z małżonką oraz wielu wybitnych przedstawicieli polskiego życia politycznego, wojska, duchowieństwa wszystkich wyznań. Czas ten był wystarczający, aby władze Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności Premier i podległe premierowi struktury dysponowały podstawową wiedzą o uwarunkowaniach, a przede wszystkim faktach, które towarzyszą pracom Zespołu Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego, powołanego w celu wyjaśnienia przyczyn katastrofy samolotu Tu-154M w dniu 10 kwietnia 2010 roku.

Opinia publiczna w Polsce przyjęła do wiadomości to złe z punktu widzenia pozycji prawnej Polski rozwiązanie, na które zgodził się rząd Donalda Tuska – nie mniej do dnia dzisiejszego nikt w Polsce nie został poinformowany, w którym dokładnie dniu, ani w jakim trybie taka decyzja została podjęta.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Miller jako Przewodniczący (Wojskowej) Polskiej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego – powołany rozporządzeniem przez Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha (niezgodnie z Ustawą Prawo Lotnicze), w którym również wszystkie nadane kompetencje premierowi Donaldowi Tuskowi można „wyrzucić do kosza”, gdyż są niezgodne z uprawieniem ustawowym – oceniając współpracę ze stroną rosyjską stwierdza w wywiadzie prasowym (Gazeta Wyborcza 6.08.2010) cyt.:

„Wykazujemy maksimum dobrej woli, by dotrzeć do prawdy, i nie podajemy w wątpliwość identycznego nastawienia z drugiej strony.”

– (Edmund Klich polski przedstawiciel w Moskwie): cyt:

„Domagał się, by jako przedstawiciel Polski został dopuszczony do wszystkich dokumentów i czynności komisji. Jego zdaniem rosyjska komisja nie daje mu możliwości skorzystania z pełnego zakresu uprawnień gwarantowanego konwencją chicagowską jako akredytowanego przedstawiciela Polski”.

Tenże minister Jerzy Miller, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska – 4 miesiące po katastrofie w Smoleńsku, w odpowiedzi na interpelację Prezesa Polski Plus Jerzego Polaczka, w której zawarta była prośba o podanie składu Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego powołanego w celu wyjaśnienia przyczyn katastrofy samolotu Tu-154M, będącego własnością Ministra Obrony Narodowej – 36 SPLT, iż cyt.

„Uprzejmie informuję, iż nie dysponuję przedmiotowymi informacjami”.

W związku z tym pogłębiającym się skandalem państwowym i bezradnością rządu, w ocenie Polski Plus zachodzą istotne przesłanki za umiędzynarodowieniem przebiegu prac nad wyjaśnieniem tragicznej katastrofy w dniu 10 kwietnia br. W naszej ocenie istnieje potrzeba uzyskania wsparcia eksperckiego europejskich organizacji odpowiedzialnych za zarządzanie oraz bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej jak EUROCONTROL (Europejska Organizacja ds. Źeglugi Powietrznej) oraz EASA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego).

Zrobimy wszystko, aby nacisk opinii publicznej w Polsce spowodował reakcję Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

/-/ Jerzy Polaczek

Prezes Polski Plus

Za: wPolityce.pl | http://wpolityce.pl/frontend/view/975/ | Polaczek w sprawie 10/04: Gdzie jest państwo?! Poprośmy o pomoc Europę

Skip to content