Izrael: Aresztowanie rabina za wieloletnie molestowanie swojej córki

Wojskowy rabin, służący w armii izraelskiej w stopniu majora, którego tożsamości dotychczas nie podano, został aresztowany za wieloletnie molestowanie seksualne swojej córki.

Z dotychczas ujawnionych szczegółów wynika, że policja zatrzymując rabina opierała się na spójnych zeznaniach córki złożonych na posterunku Shfela Sub District Police. W swoich zeznaniach twierdzi ona, że była molestowana od 15 roku życia, i trwalo to przez ostatnie 8 lat. Ojciec miał też molestować jej brata.

Aresztowany nie przyznaje się do winy i odrzuca oskarżenia, jakkolwiek policja uznała zeznania córki za bardziej wiarygodne.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content