Koniec mitu „globalego ocieplenia”

Pierwsza połowa tego roku była najchłodniejsza od co najmniej pięciu lat – stwierdza najnowszy raport Światowej Organizacji Meteorologicznej (World Meteorological Organization -WMO). Profesor Dan J. Easterbrook z uniwersytetu Western Washington University dodaje, że okres globalnego ocieplenia, który miał miejsce podczas ostatnich 30 lat, skończył się.

Prof. Easterbrook, autor 8 książek i ponad 150 publikacji naukowych, przewiduje, że w latach 2065-2100 temperatury będą niższe i na przełomie wieku będą o jeden stopień niższe niż obecnie. Przewidywania te stoją w sprzeczności wobec popularyzowanej wizji globalnego ocieplenia, która przewiduje wzrost temperatury aż o 10 stopni.

„Średnia z czterech głównych metod pomiaru temperatury, jest nieznacznie niższa, począwszy od 2002 roku. Argument, że jest to zbyt mały okres pomiarowy, byłby słuszny, gdyby nie fakt, że to obniżenie temperatury idealnie pasuje do trendu cykli zimno/cieplnych w ciągu ostatnich 400 lat.” – napisał 1 marca br. prof. Easterbrook.

Globalne średnie temperatury na świecie były pod koniec lipca br. o 0.28 stopnia Celsjusza wyższe niż średnia z lat 1961-1990 – potwierdza raport brytyjskiego centrum meteorologicznego Office Hadley Centre for Climate Change Research, i pomimo nieznacznie wyższych średnich temperatur czyni pierwszą połowę roku 2008 najchłodniejszą od 2000 roku. Chłodniejsza tegoroczna pogoda jest częściowo spowodowana przejściem cyklu ocieplającego zwanego El Nino, w globalny cykl chłodzący – La Nina.

„Z wielkim prawdopodobieństwem możemy spodziewać się, że pozostała część roku będzie chłodniejsza niż ostatnie pięć lat.” – powiedział Omar Baddour ze światowej organizacji WMO.

Dane satelitarne wskazują na rok 2005 jako rozpoczynający trend globalnego ochłodzenia.


ZOB. RÓWNIEŻ:

Skip to content