Francja zgłosi projekt deklaracji ONZ ws. powszechnej legalizacji sodomii

Francuska sekretarz ds. praw człowieka Rama Yade zapowiedziała wczoraj, podczas 61. corocznej konferencji organizacji pozarządowych w siedzibie UNESCO w Paryżu, że w grudniu tego roku przedstawi projekt deklaracji Zgromadzenia Ogólnego ONZ mający na celu powszechną legalizację homoseksualizmu – donosi portal LifeSiteNews.com.

Wykorzystując swoją prezydencję w Unii Europejskiej Francja zamierza naciskać na państwa ONZ, by zajęły one stanowisko przychylne homoseksualistom. Yade będzie przemawiać w imieniu wszystkich krajów Unii, nawet wbrew ich oficjalnemu sprzeciwowi.

Propozycja francuska pojawia się w następstwie rezolucji uchwalonej w ub. roku przez Parlament Europejski potępiającej homofobię w Europie. Była ona szczególnie wymierzona w Polskę, która sprzeciwiała się przymusowej indoktrynacji uczniów w szkołach wmawiającej im, że homoseksualizm jest normalnym zachowaniem, które należy zaakceptować.

W rezolucji była mowa m.in. o tym, że Parlament Europejski będzie monitorował przypadki mowy nienawiści wymierzonej we wspólnotę lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów (LGBT). Parlament wyraził także swoje wielkie zaniepokojenie z powodu sytuacji panującej w niektórych państwach europejskich, w szczególności zaś w Polsce, potępiając wypowiedzi liderów Ligi Polskich Rodzin jakoby „podżegające do nienawiści i przemocy”. W szczególności potępiono ówczesnego wicepremiera i ministra edukacji Romana Giertycha.

Francuski rząd ma nadzieję, że deklaracja w sprawie legalizacji homoseksualizmu przyjmie uroczystą formę deklaracji państw ONZ, gdyż przegłosowanie jej na forum jest mało prawdopodobne.

Yade pochwaliła premiera Wielkiej Brytanii Gordona Browna, za to, że udało mu się zalegalizować homoseksualizm w swoim kraju.

W ub. roku Yade przesłała wiadomość do PinkNews, centrum ruchu homoseksualnego we Francji obiecując, że zrobi wszystko co w jej mocy, aby promować ich prawa tak w kraju, jak i zagranicą. Stwierdziła m.in., że ma zamiar wraz z partnerami z zagranicy ogłosić międzynarodową strategię na rzecz promocji praw (homoseksualistów), i że zamierzają oni ściśle współpracować z organizacjami wspólnot LGBT oraz partii na całym świecie, by chronić prawa mniejszości seksualnych.

Źródło: LifeSiteNews.com, AS

Za: PiotrSkarga.pl

Skip to content