Upadają polskie przedsiębiorstwa. Głównie małe i średnie

Według prognoz, do końca tego roku przestanie istnieć 2 tysiące rodzimych firm. W najgorszej sytuacji są małe i średnie przedsiębiorstwa, z których większość boryka się z finansowymi trudnościami. Od początku tego roku liczba upadłości polskich firm wyniosła 291, zaś w sądach gospodarczych zarejestrowano 470 procesów likwidacyjnych. Jest to o kilkadziesiąt firm więcej, w porównaniu z rokiem 2009.

Największy procent likwidacji oraz upadłości istnieje wśród małych przedsiębiorstw, zatrudniających do pięciu pracowników. Z ogólnej liczby 761 bankrutujących, lub postawionych w stan likwidacji firm,  303 to firmy najmniejsze. Do przewidywanej liczby 2 tysięcy, należy doliczyć także kolejne kilka tysięcy firm zawieszających działalność.

Jednym z największych problemów polskich przedsiębiorstw  są tzw. zatory płatnicze, czyli narastanie zadłużenia danej firmy, w wyniku np. nieuczciwości, lub nierzetelności kontrahenta, który nie wywiązuje się z danych wcześniej zobowiązań płatniczych.

Za: nacjonalista.pl | http://www.nacjonalista.pl/2010/07/17/upadaja-polskie-przedsiebiorstwa-glownie-male-i-srednie.html

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content