Debata nad przywróceniem dnia wolnego w Święto Trzech Króli

Aktualizacja: 2008-09-2 12:29 pm

Czy Święto Trzech Króli, obchodzone 6 stycznia, będzie jak dawniej dniem wolnym od pracy? Dziś posłowie rozpatrzą obywatelski projekt ustawy w tej sprawie. Nadzieję, że inicjatywa ta znajdzie akceptację w Parlamencie wyrazili biskupi w liście wystosowanym do marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego przez Prezydium Konferencji Episkopatu Polski.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski – abp Józef Michalik, jego zastępca – abp Stanisław Gądecki, oraz sekretarz generalny Episkopatu – bp Stanisław Budzik, przypominają, że uroczystość Objawienia Pańskiego jest obchodzona jako dzień wolny od pracy w wielu krajach Europy i świata – informuje KAI. Do lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku także w Polsce miała taki charakter; została zniesiona przez władze komunistyczne 16 listopada 1960 r. w ramach walki z Kościołem i tradycją chrześcijańską – podobnie jak inne święta kościelne.

„W ostatnich latach Kościół w Polsce przeniósł na niedzielę względnie obniżył rangę liturgiczną kilku zniesionych w ten sposób świąt, by nie prowadzić do konfliktu sumienia u ludzi wierzących, zobowiązanych do pracy w dzień świąteczny” – podkreślają biskupi. Wyjaśniają jednocześnie, że nie uczyniono tego w odniesieniu do Święta Trzech Króli „ze względu na wyjątkową wagę tej uroczystości oraz uniwersalne przesłanie, jakie jest jej treścią: objawienie Chrystusa wszystkim narodom i kulturom”.

Nad poparciem inicjatywy zastanawia się tylko PiS, a głosy PO, PSL i SLD w zupełności wystarczą, by projekt ustawy odrzucić. Nowego święta nie będzie, bo nie chce tego rząd – twierdzi polskatimes.pl.

Nie jesteśmy jeszcze tak bogatym państwem, by pozwolić sobie na kolejne święto. Stanowisko rządu w tej sprawie jest jednoznaczne i nie zmieni się – zapowiada wiceprzewodniczący klubu PO Andrzej Czerwiński.

Trzech Króli było w Polsce dniem wolnym od pracy do 1960 r. Walkę o jego przywrócenie na początku tego roku rozpoczął prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki – informuje serwis polskatimes.pl. Komitet pod jego przewodnictwem, dzięki poparciu stowarzyszeń katolickich i Solidarności, dokonał nie lada sztuki. W czerwcu do Sejmu trafiło aż 606 tys. podpisów popierających projekt ustawy.

Po terminie komitet zebrał kolejne 100 tys. podpisów. – Mamy ich w sumie 700 tys. To największa liczba podpisów w historii obywatelskich inicjatyw ustawodawczych – podkreśla Kropiwnicki. – Polacy chcą przywrócenia święta, które istniało w naszym kraju bez mała przez tysiąc lat i zostało zniesione przez promoskiewski reżim. Liczę na to, że za projektem zagłosują posłowie wszystkich klubów, ponieważ rzecz nie ma charakteru politycznego – dodaje.

Uroczystość Objawienia Pańskiego jest obchodzona jako dzień wolny od pracy w dziewięciu krajach Unii Europejskiej, np. w Niemczech, Grecji, Hiszpanii, Włoszech, Austrii, a nawet w Szwecji i Finlandii, gdzie dominują wyznania protestanckie – przypomina KAI. W Polsce jest obecnie jedynym obowiązującym świętem kościelnym, które nie jest dniem wolnym od pracy.

Biskupi „wyrażają zdecydowane poparcie Episkopatu Polski dla inicjatywy społecznej, która spotkała się z tak wielkim poparciem katolików w Polsce” i proszą o przekazanie stanowiska Episkopatu Parlamentarzystom. „Jesteśmy przekonani, że dyskusja na ten temat przebiegać będzie bez niepotrzebnych podziałów i sporów, a przywrócenie Święta Trzech Króli zostanie pozytywnie przyjęte przez ogół społeczeństwa” – piszą członkowie Prezydium KEP.

Postulat przywrócenia Święta Trzech Króli jako dnia wolnego od pracy został zgłoszony 15 stycznia 2008 r. podczas spotkania prezydentów i burmistrzów miast papieskich w Warszawie. Inicjatywa przedstawiona w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski przez prezydenta miasta Łodzi, dr. Jerzego Kropiwnickiego, została przyjęta przez zgromadzonych samorządowców przez aklamację. Utworzono Komitet Inicjatywy Ustawodawczej projektu Ustawy o przywróceniu Święta Trzech Króli, a także komitety lokalne „Inicjatywa Trzech Króli” na poziomie województw, powiatów i gmin.

Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana potocznie Świętem Trzech Króli, jest jednym z najstarszych świąt kościelnych, mającym wielkie znaczenie liturgiczne i religijne zarówno dla Kościoła katolickiego, jak i dla Kościołów tradycji wschodniej. Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. Od XV/XVI w. w kościołach poświęca się w ten dzień kadzidło i kredę, do oznaczenia drzwi. Litery K+M+B są pierwszymi literami łacińskiego zdania: (Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi – po łacinie: Christus mansionem benedicat.

Źródło: KAI, polskatimes.pl

Za: PiotrSkarga.pl

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=2452 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]