Aktualizacja strony została wstrzymana

Tajwan: Dokumenty mające świadczyć o pomocy Żydom podczas wojny udzielonej przez Chiny

Tajwańskie ministerstwo Spraw Zagranicznych ujawniło dokumenty mające świadczyć o istnieniu „chińskiego Schindlera”, który miał pomóc „dziesiątkom tysięcy Żydów w ucieczce przed Holokaustem”.

Stare dokumenty, które rzekomo zostały niedawno i, jak się twierdzi, „przez przypadek” odkryte, mają zaświadczać, że „Chińska Republika była jednym z niewielu państw pomagającym Żydom.” – twierdzi tajwański dziennik Taipei Times.

Ali Yang (楊心怡), dyrektor generalny departamentu spraw Zachodniej Azji powiedział, że nie można jednak ustalić nazwiska jakiejś jednej osoby odpowiedzialnej za program pomocy Żydom. Yang dodał, że ministerstwo zajęło się zbadaniem tej sprawy po tym jak Ho Feng-shan (何鳳山), nieżyjący już dyplomata zwrócił uwagę na to zagadnienie kilka lat temu.

Dokumenty mają wskazywać na to, że inicjatywa udzielania chińskich wiz Żydom uciekającym z terenów będących pod okupację niemiecką, pochodziła od Sun Ke (孫科), odpowiednika marszałka parlamentu, a poparta została przez ówczesnego prezydenta Chińskiej Republiki, samego Czang Kaj-szeka (Chiang Kai-shek – 蔣介石).

Ho Feng-shan miał pomagać Żydom wydając im wizy chińskie w ambasadzie we Wiedniu, gdzie w latach 1938-1940 sprawował funkcję konsula generalnego. Ho Feng-shan miał udzielać wiz „wszystkim Żydom, którzy się o nie zwrócili, po aneksji Austrii w marcu 1938 roku”.

Ho Feng-shan otrzymał w 1997 roku tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, nadany przez izraelski instytut Yad Vashem, i nazwany został „chińskim Schindlerem”.

Władze chińskie zamierzały uczcić pamięć Ho Feng-shan, jednak jego syn, Monto Ho (何曼德) wraz z córką odmówili udziału w tej uroczystości żądając najpierw oczyszczenia swego ojca i dziadka z zarzutów, które mu postawiono w latach 1960., oskarżając go o malwersacje finansowe w czasie gdy sprawował funkcje dyplomatyczne w Kolumbii. Ho Feng-shan został pozbawiony funkcji i rządowej emerytury.

Ali Yang, dyrektor generalny departamentu referujący sprawę, zapytany przez reporterów o szczegóły udzielania wiz powiedział, że „wiele dokumentów [dotyczących Żydów] było niedostępnych, gdyż opuścili oni Chiny w czasie gdy rząd uciekł do Tajwanu w 1949 roku”.

Znaczenie prezentacji dokumentów

Publiczne zajęcie się dzisiaj sprawą, która musi być w większości na tyle dobrze zbadana, że już 13 lat temu izraelski Yad Vashem upamiętnił chińskiego dyplomatę Ho Feng-shan, wskazuje na wejście strefy chińskiej w krąg spraw określanych mianem „Przemysłu Holokaustu”, czyli międzynarodowej gry finansowania głównych instytucji żydowskich (Światowy Kongres Żydów, Amerykański Kongres Żydów, Liga Przeciwko Zniesławieniu – ADL), które wykorzystują wojenne losy Żydów do załatwiania swoich własnych interesów, najczęściej nie bacząc nie tylko na prawdę historyczną, lecz również na los poszkodowanych Żydów. O tych knowaniach świadczyli wielokrotnie odważni żydowscy intelektualiści, jak np. prof. Norman Finkelstein. Dzisiejsze informacje Tajwanu mogą również świadczyć o tym, że chińska strefa posiada dokumenty mogące służyć do szantażu tych grup żydowskich, podważając ich, jakże często bezprawne, uzurpacje i socjotechniczne manipulacje.

Żydowskie ofiary wojenne

Poruszenie zagadnienia ucieczki z Europy do Chin i innych krajów azjatyckich, dotychczas niezbadanej liczby Żydów, powinno również zainteresować historyków, którzy najczęściej bez zastanowienia cytują obowiązujące powszechnie liczby wojennych ofiar żydowskich. Badania systemowe z zastosowaniem również nowoczesnych metod statystycznych powinny uwzględniać nie tylko dokładną weryfikację ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych, lecz także emigrację przedwojenną, przemieszczanie się ludności, liczną zmianę granic państwowych, wojenną emigrację załatwianą kanałami dyplomatycznymi, jak również etniczne czystki urządzane przez państwa komunistyczne, głównie Związek Sowiecki. Bez tej szczegółowej wiedzy nie można mówić o konkretnej liczbie ofiar, a tym bardziej powtarzać liczb wytworzonych jeszcze przez sowiecką, wojenną propagandę.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: Taipei Times | http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2010/07/14/2003477851

Skip to content