Main: Władze nakazują zamknięcie synagogi prowadzonej wbrew przepisom

Władze miasta Portland w stanie Maine nakazały rabinowi Moshe Wilansky zamknięcie działalności synagogi w swoim domu, jako niedozwolonej ze względu na obowiązujące przepisy zakazujące w rejonie uznanym za wyłącznie rezydencyjny, prowadzenia działalności biznesowej.

Pomimo zażaleń sąsiadów uskarżających się na dodatkowy ruch w sąsiedztwie synagogi i wyraźne narusznie przepisów Residential zoning, rabin Wilansky oraz inni żydowscy przywódcy religijni i działacze wspierają działalność synagogi w prywatnym domu rabina Wilanskiego. Rabina wspiera również kryptożydowska organizacja American Civil Liberties Union – ACLU, oddział w stanie Maine, z reguły walcząca z jakimikolwiek przejawami religijności w miejscach publicznych, np. z wystawionymi na prywatnych ogródkach figurkami Matki Bożej, lecz w rzeczywistości walcząca z chrześcijańskimi podstawami życia społecznego. Nie powinno dziwić, że w tym przypadku ACLU wspiera rabina Wilansky.

Przedmiotem sporu jest to, czy dom rabina Wilanskiego jest jego prywatną rezydencją, czy też – tak jak stwierdza to strona internetowa ortodoksyjnej sekty Chabad-Lubavitch – synagogą. Jeśli jest to dom prywatny, to zakazana jest działalność biznesowa stwarzająca dodatkowy ruch klientów, jeśli natomiast jest to synagoga, to przepisy normują lokalizację i takich obiektów. W obu przypadkach działalność synagogi rabina Wilansky jest sprzeczna z prawem.

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content