Main: Władze nakazują zamknięcie synagogi prowadzonej wbrew przepisom

Aktualizacja: 2008-08-23 11:26 am

Władze miasta Portland w stanie Maine nakazały rabinowi Moshe Wilansky zamknięcie działalności synagogi w swoim domu, jako niedozwolonej ze względu na obowiązujące przepisy zakazujące w rejonie uznanym za wyłącznie rezydencyjny, prowadzenia działalności biznesowej.

Pomimo zażaleń sąsiadów uskarżających się na dodatkowy ruch w sąsiedztwie synagogi i wyraźne narusznie przepisów Residential zoning, rabin Wilansky oraz inni żydowscy przywódcy religijni i działacze wspierają działalność synagogi w prywatnym domu rabina Wilanskiego. Rabina wspiera również kryptożydowska organizacja American Civil Liberties Union – ACLU, oddział w stanie Maine, z reguły walcząca z jakimikolwiek przejawami religijności w miejscach publicznych, np. z wystawionymi na prywatnych ogródkach figurkami Matki Bożej, lecz w rzeczywistości walcząca z chrześcijańskimi podstawami życia społecznego. Nie powinno dziwić, że w tym przypadku ACLU wspiera rabina Wilansky.

Przedmiotem sporu jest to, czy dom rabina Wilanskiego jest jego prywatną rezydencją, czy też – tak jak stwierdza to strona internetowa ortodoksyjnej sekty Chabad-Lubavitch – synagogą. Jeśli jest to dom prywatny, to zakazana jest działalność biznesowa stwarzająca dodatkowy ruch klientów, jeśli natomiast jest to synagoga, to przepisy normują lokalizację i takich obiektów. W obu przypadkach działalność synagogi rabina Wilansky jest sprzeczna z prawem.

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów redakcyjnych
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=2419 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]