Dla UE chrześcijańskie stanowisko to „mowa nienawiści”

Rumuńska organizacja padła ofiarą unijnej ideologii gender

Agencja Praw Człowieka Unii Europejskiej (FRA) odmówiła rumuńskiej organizacji chrześcijańskiej Sojusz Rodzin Rumuńskich (ARF) prawa przystąpienia do prowadzonej przez siebie Platformy Praw Podstawowych. FRA twierdzi, że jej decyzja podyktowana jest jakoby używaniem przez Sojusz „mowy nienawiści”. Chodzi o krytykę zachowań homoseksualnych.

Agencja Praw Człowieka Unii Europejskiej twierdzi, że Sojusz Rodzin Rumuńskich w sposób nienawistny wyraża się na temat homoseksualizmu – informuje portal LifeSiteNews. Unijna Agencja precyzuje, iż chodzi o nazwanie (w jednym z oświadczeń) przez Sojusz Rodzin Rumuńskich „rodzin homoseksualnych” mianem postępującego „wyrazu degeneracji ludzkości”. W liście do prezydenta organizacji Petera Costei FRA podkreśliła, że jest to nic innego jak „mowa nienawiści”, której Agencja nie będzie tolerować. Kwalifikowanie zachowań seksualnych innych ludzi jako syndromu degeneracji ludzkości nie jest akceptowalną podstawą do stworzenia owocnego dialogu – podkreśliła Agencja Praw Człowieka Unii Europejskiej, pozbawiając organizację możliwości członkostwa.

Odpowiadając na powyższe zarzuty, Costea zauważył, iż odrzucenie wniosku jego organizacji o przystąpienie do Platformy Praw Podstawowych było niczym innym jak decyzją „ideologiczną i polityczną”. Podkreślił także, że jego organizacja „wierzy w prawa człowieka i godność wszystkich ludzi” oraz że opiera swoje działania na „wzajemnym szacunku”. – Wierzymy w cywilizowany dialog i niezawodną debatę na tematy, które mają szeroki wpływ i znaczenie społeczne – powiedział prezydent ARF. – Niemniej jednak musimy powiedzieć, że – naszym zdaniem – odmówienie nam członkostwa we FRA jest dyskryminujące i nieodpowiednie – dodał Costea. – Dla nas jest to próba pozbycia się organizacji, która wyraźnie opiera swoje założenia na swobodzie wypowiedzi i religii i której poglądy różnią się od tych oficjalnie przyjętych przez Agencję – skwitował. Tymczasem jak przypomina LifeSiteNews, FRA przyjęła w swoje szeregi m.in. Brytyjskie Stowarzyszenie Humanistyczne (BHA), które zasłynęło głównie ze swojej antychrześcijańskiej kampanii plakatowej na autobusach oraz domaganiem się wyrugowania wszelkich przejawów chrześcijaństwa ze sfery publicznej w Wielkiej Brytanii.
Celem Platformy Praw Podstawowych jest lepsza organizacja współpracy Agencji z organizacjami pozarządowymi w kwestii poszanowania praw obywateli.

Marta Ziarnik

Za: Nasz Dziennik, Środa, 7 lipca 2010, Nr 156 (3782) | http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100707&typ=sw&id=sw12.txt

Skip to content