Lwów – wystawa poświęcona okupacji miasta przez ZSRR

Na lwowskim rynku otwarto wystawę poświęconą okupacji miasta przez ZSRR w latach 1939 – 1941. Została ona przygotowana z inicjatywy Instytutów Pamięci Narodowej, polskiego i ukraińskiego.

Historyk Jarosław Hrycak, który brał udział w przygotowaniu wystawy, powiedział, że on i jego koledzy z Lublina i Warszawy zbierali wypowiedzi świadków wydarzeń, do których doszło od czasu zajęcia Lwowa przez wojska radzieckie we wrześniu 1939 roku do momentu rozpoczęcia wojny III Rzeszy z ZSRR w czerwcu 1941 roku. Przeglądano archiwa niemieckie, amerykańskie, rosyjskie i polskie.

Wypowiadający się w czasie otwarcia wystawy zwracali uwagę, że radziecka władza prześladowała nie tylko Polaków, ale także ukraińską elitę. „Nasze dwa narody padły ofiarą totalitaryzmu ZSRR” – podkreślił polski ambasador w Kijowie Jacek Kluczkowski.

Wystawę na lwowskim rynku można oglądać do połowy lipca. Historyk Jarosław Hrycak ma nadzieję, że będzie ją można obejrzeć także w innych ukraińskich miastach. Dla dużej części Ukraińców wojna zaczęła się bowiem w 1941 roku, a fakt współpracy Hitlera i Stalina jest całkowicie nieznany.

Za: Polskie Radio | http://www.polskieradio.pl/wiadomosci/iar/?id=173827

Skip to content