Lwów – wystawa poświęcona okupacji miasta przez ZSRR

Aktualizacja: 2010-07-2 9:12 am

Na lwowskim rynku otwarto wystawę poświęconą okupacji miasta przez ZSRR w latach 1939 – 1941. Została ona przygotowana z inicjatywy Instytutów Pamięci Narodowej, polskiego i ukraińskiego.

Historyk Jarosław Hrycak, który brał udział w przygotowaniu wystawy, powiedział, że on i jego koledzy z Lublina i Warszawy zbierali wypowiedzi świadków wydarzeń, do których doszło od czasu zajęcia Lwowa przez wojska radzieckie we wrześniu 1939 roku do momentu rozpoczęcia wojny III Rzeszy z ZSRR w czerwcu 1941 roku. Przeglądano archiwa niemieckie, amerykańskie, rosyjskie i polskie.

Wypowiadający się w czasie otwarcia wystawy zwracali uwagę, że radziecka władza prześladowała nie tylko Polaków, ale także ukraińską elitę. „Nasze dwa narody padły ofiarą totalitaryzmu ZSRR” – podkreślił polski ambasador w Kijowie Jacek Kluczkowski.

Wystawę na lwowskim rynku można oglądać do połowy lipca. Historyk Jarosław Hrycak ma nadzieję, że będzie ją można obejrzeć także w innych ukraińskich miastach. Dla dużej części Ukraińców wojna zaczęła się bowiem w 1941 roku, a fakt współpracy Hitlera i Stalina jest całkowicie nieznany.

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=23635 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]