Prawdopodobieństwo rozwodu jest większe, jeśli “zadajemy się” z rozwodnikami

Aktualizacja: 2010-06-30 2:21 pm

Badania przeprowadzone przez Social Science Research Network dowodzą, że na prawdopodobieństwa wystąpienia rozwodu ma wpływ sieć powiązań społecznych, w które dana jednostka jest zaangażowana. Politolodzy James H. Fowler i Rose McDermott z Uniwersytetu Kalifornijskiego oraz Nicholas A. Christakis z Harvardu przeprowadzili gruntowną analizę dobrze znanych badań Framingham-Heart Study, by określić, w jaki sposób powiązania społeczne mają wpływ na rozwód.

Naukowcy doszli do wniosku, że rozwód upowszechnia się wśród przyjaciół, krewnych oraz współpracowników, jeśli w tych grupach dochodzi do zerwania więzi małżeńskich. Istnieją też całe skupiska rozwodników, które oddziałują na innych negatywnie.

Chociaż powszechnie twierdzi się, że rozwód jest wyłącznie sprawą dwojga ludzi, którzy postanowili zerwać więź małżeńską i najbliższej rodziny, to naukowcy dowodzą, że „rozwód powinien być postrzegany jako zjawisko zbiorowe, które wykracza daleko poza krąg tych, których dotyczy bezpośrednio”.

Zauważono, że rozwód ma mniejszy wpływ na małżeństwa posiadające dzieci w porównaniu z małżeństwami bezdzietnymi. Naukowcy stwierdzili, że im większe rodziny, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia rozwodu. Każde dziecko zmniejsza podatność na wpływ rówieśników, którzy się rozwodzą.  

Podsumowując wyniki badań stwierdzono, że przebywanie danej pary małżeńskiej w grupie, w której panują zdrowie relacje miedzy małżonkami wpływa korzystnie na umocnienie własnych więzi małżeńskich. I odwrotnie, jeśli przebywamy w grupach, w których rozwody są powszechne, nasze więzi małżeńskie ulegają rozluźnieniu.

Źródło: LifeSiteNews.com, AS

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=23560 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]