Prawdopodobieństwo rozwodu jest większe, jeśli „zadajemy się” z rozwodnikami

Badania przeprowadzone przez Social Science Research Network dowodzą, że na prawdopodobieństwa wystąpienia rozwodu ma wpływ sieć powiązań społecznych, w które dana jednostka jest zaangażowana. Politolodzy James H. Fowler i Rose McDermott z Uniwersytetu Kalifornijskiego oraz Nicholas A. Christakis z Harvardu przeprowadzili gruntowną analizę dobrze znanych badań Framingham-Heart Study, by określić, w jaki sposób powiązania społeczne mają wpływ na rozwód.

Naukowcy doszli do wniosku, że rozwód upowszechnia się wśród przyjaciół, krewnych oraz współpracowników, jeśli w tych grupach dochodzi do zerwania więzi małżeńskich. Istnieją też całe skupiska rozwodników, które oddziałują na innych negatywnie.

Chociaż powszechnie twierdzi się, że rozwód jest wyłącznie sprawą dwojga ludzi, którzy postanowili zerwać więź małżeńską i najbliższej rodziny, to naukowcy dowodzą, że „rozwód powinien być postrzegany jako zjawisko zbiorowe, które wykracza daleko poza krąg tych, których dotyczy bezpośrednio”.

Zauważono, że rozwód ma mniejszy wpływ na małżeństwa posiadające dzieci w porównaniu z małżeństwami bezdzietnymi. Naukowcy stwierdzili, że im większe rodziny, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia rozwodu. Każde dziecko zmniejsza podatność na wpływ rówieśników, którzy się rozwodzą.  

Podsumowując wyniki badań stwierdzono, że przebywanie danej pary małżeńskiej w grupie, w której panują zdrowie relacje miedzy małżonkami wpływa korzystnie na umocnienie własnych więzi małżeńskich. I odwrotnie, jeśli przebywamy w grupach, w których rozwody są powszechne, nasze więzi małżeńskie ulegają rozluźnieniu.

Źródło: LifeSiteNews.com, AS

Za: PiotrSkarga.pl | http://www.piotrskarga.pl/ps,5444,2,0,1,I,informacje.html

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content