Antypolskie jątrzenie Gazety Wyborczej

O to jak postępują podwładni Adama Michnika.

Antypolskie jątrzenie „Gazety Wyborczej”

Wyróżniający się uczniowie jednego z najlepszych krakowskich gimnazjów dostali na zakończenie roku szkolnego piękny album pt. „Hołd katyński”, zawierający zdjęcia i teksty poświęcone smoleńskiej tragedii oraz jej ofiarom, a także przypominający wydarzenia sprzed 70 lat.

Jest to wyjątkowo udane pod każdym względem wydawnictwo, w naturalny sposób budzące uczucia patriotyczne i szacunek dla narodowych imponderabiliów oraz majestatu Rzeczypospolitej. Wspaniałym fotografiom dorównują świetne artykuły.

Znakomity pomysł dyrektora gimnazjum został jednak poddany ostrej krytyce przez krakowską redakcję „Gazety Wyborczej”. Uznała ona, że obdarowanie uczniów „Hołdem katyńskim” jest: po pierwsze włączeniem się w kampanię wyborczą, a po drugie epatowaniem martyrologią.

Taka ocena spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem większości uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. Owszem, znalazła się garstka osób w gimnazjalnej społeczności, która dostarczyła argumentów dziennikarzom „GW”, ale nigdy nie jest przecież tak, żeby w każdej sprawie dało się zadowolić wszystkich.

Podjęta przez lokalny dodatek „Gazety” próba zrobienia sensacji z czegoś całkiem naturalnego napawa obrzydzeniem. Naigrywanie się z patriotyzmu nigdy nie zyska aprobaty ogółu Polaków. Wywołując niesmaczną awanturę o „Hołd katyński”, „Gazeta Wyborcza” nie po raz pierwsza i zapewne nie ostatni stanęła na antypolskiej pozycji.

Jerzy Bukowski

Za: Blog ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego | http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=3135

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content