USA: Zamiast promowania wstrzemięźliwości przedmałżeńskiej, „poprawione” wychowanie seksualne w szkołach

Szkoły w stanie Nowa Karolina (USA) przygotowują się do wdrożenia „Healthy Youth Act” – ustawy o zdrowiu młodzieży, przyjętej przez stanową legislaturę w połowie ubiegłego roku. W tekście ustawy zapisano, że uczniowie klas od siódmej do dziewiątej powinni być nauczani „o skuteczności w zapobieganiu ciąży i bezpieczeństwie wszystkich metod antykoncepcyjnych, dopuszczonych na rynek farmaceutyczny przez amerykański Urząd ds. Źywności i Leków (FDA)”

Nastolatki będą więc uczone o męskich i damskich prezerwatywach, diafragmach, środkach plemnikobójczych, antykoncepcji hormonalnej, środkach wczesnoporonnych itp.

Na rzecz przyjęcia ustawy „Healthy Youth Act” bardzo aktywnie lobbowało środowisko zwolenników aborcji i antykoncepcji: Planned Parenthood, NARAL Pro-Choice, Amerykańska Unia Wolności Obywatelskich (ACLU) oraz organizacja gejowska Equality NC.

W pierwszej wersji projektu wprowadzono obowiązek uczęszczania uczniów na zajęcia wychowania seksualnego według programu zakładającego abstynencję seksualną małoletnich bądź tzw. kompleksowego programu edukacji seksualnej (edukacja permisywna). Rodzice mogli podjąć decyzję, który program ich dziecko będzie realizowało.

Podczas debaty nad projektem wprowadzono poprawki, zgodnie z którymi wszyscy uczniowie będą uczęszczać na zajęcia „kompleksowego programu”, o ile rodzice nie złożyli pisemnego oświadczenia o wycofaniu dziecka z tych zajęć. Innych programów nie będzie.

Przed wprowadzeniem ustawy o zdrowiu młodzieży, w większości szkół Nowej Karoliny realizowano program w wersji zachęcającej młodych do odłożenia inicjacji seksualnej do czasu osiągnięcia pełnoletności, najlepiej do czasu zawarcia związku małżeńskiego.

W trakcie debaty nad nowym prawem postulowano, aby zarządy i dyrekcje szkół, zanim włączą do swojej oferty edukacyjnej „kompleksowe” wychowanie seksualne, przeprowadziły wysłuchania publiczne zainteresowanych, głównie rodziców. Propozycja spotkała się z ostrym sprzeciwem Amerykańskiej Unii Wolności Obywatelskich (ACLU), której przedstawiciele nazwali wysłuchanie „spóźnionym działaniem, sprawą przeszłości”.

Według ustawy o zdrowiu młodzieży, wstrzemięźliwość od aktywności seksualnej ma być wprawdzie przedstawiona jako „oczekiwany standard dla wszystkich dzieci w wieku szkolnym”, ale szkoły mają przekazywać uczniom, że abstynencja seksualna jest tylko „jedną z wielu metod unikania ciąży i chorób przenoszonych drogą płciową”. Ustawa zobowiązuje także do przekazania uczniom, że „monogamiczne stosunki heteroseksualne w ramach małżeństwa to najlepszy sposób na uniknięcie chorób przenoszonych drogą płciową, w tym HIV / AIDS”.

ACLU oraz gejowska Equality NC oprotestowały powyższe zapisy. Przedstawiciel Equality NC powiedział legislatorom, że organizacja jest rozczarowana tym, iż w przyjętej ustawie nie ma zapisu o usunięciu „nietrafnych i dyskryminacyjnych sformułowań z istniejących programów nauczania.” Ale ostatecznie przyznał, że nowe prawo to „ogromny krok naprzód”.

[Za: LifeSiteNews (J.Tillman) – 08.06.2010 r.]

Za: HLI-Polska | http://www.hli.org.pl/xoops/modules/news/article.php?storyid=1409 | „Poprawili” wychowanie seksualne

Skip to content