Francja: Otwarto największy meczet w Europie

Aktualizacja: 2010-06-28 11:39 am

Premier Francji François Fillon dokonał otwarcia największego meczetu w Europie. Po raz pierwszy szef rządu francuskiego uczestniczył w uroczystości udostępnienia muzułmanom miejsca kultu.

Otwierając meczet w Argenteuil na paryskim przedmieściu, François Fillon wyraźnie starał się pokazać, że walka jego rządu przeciwko takim zjawiskom, jak burki, nie oznacza wcale, że rząd ten niechętnie odnosi się do muzułmanów. Wręcz przeciwnie, zdaniem premiera, który zwracał się do słuchających go muzułmanów, to właśnie ekstremizm jest największym wrogiem umiarkowanego, „francuskiego” islamu.

„Osoby, które kryją swoją twarz pod pretekstem wymogów religijnych, występują – świadomie lub nieświadomie – przeciwko francuskiemu islamowi, który stworzyliście. Właśnie dlatego musicie wystąpić przeciwko takiemu deformowaniu przesłania religijnego” – powiedział szef francuskiego rządu.

Otwarty przez premiera Fillona meczet w Argenteuil może pomieścić 2500 wiernych. W tym mieście żyje 28 tysięcy muzułmanów. Stanowią oni ponad jedną czwartą wszystkich jego mieszkańców.

Za: Polskie Radio -- [Org. tytuł: « Francja - otwarto największy meczet w Europie»]
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=23466 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]