- Bibula – pismo niezalezne - https://www.bibula.com -

Stan armii III RP

Obecnie liczebność armii III RP wynosi 100 272 żołnierzy (stan ewidencyjny żołnierzy w Siłach Zbrojnych RP na dzień 18 stycznia 2010 roku). Oznacza to, że liczebniejsza od armii jest policja, której stan to około 100 tysięcy osób, z czego 58% służy (funkcjonariusze) i pracuje (pracownicy cywilni) w pionie prewencji, 34% w kryminalnym, a pozostałe 8% w działach pomocniczych. W Państwowej Straży Pożarnej jest zatrudnionych ok. 30 tys. funkcjonariuszy pożarnictwa.

Mimo rozwoju technologii wojennych, w potencjalnych konfliktach zbrojnych liczebność armii nadal pozostaje bardzo istotnym czynnikiem, ale już przed “profesjonalizacją” armii jej stan liczebny, nie wspominając o wyposażeniu, był zatrważający. Według badań GUS z 2002 r. liczba wojskowych w czasie pokoju wyniosła 163 000. Włączając w to możliwe do zmobilizowania rezerwy to 234 000. Stanowiło to wówczas 1,02 % – dla porównania w Rosji – kraju o wiele większej populacji – było to 14,3 % (liczba żołnierzy to 20 988 100). We wrześniu 1939 roku stan liczebny Wojska Polskiego wynosił ok. 1,2 mln, a w listopadzie 1920 było to ok. 1 mln żołnierzy (wg MON).

Wydatki na armię również nie są wystarczające. Budżet Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na rok bieżący wynosi niespełna 26 mld zł (ok. 9 mld dolarów). Stanowi to 1,95 % PKB. Dla porównania budżet poszczególnych armii wynosił:
– USA – ok. 552,6 mld $, czyli ok. 4% PKB (2007), jest to suma największa na świecie, także w przeliczeniu na 1 żołnierza.
– Turcja – ok. 25.5 mld $, czyli 4.1% PKB (2008).
– Japoński budżet wojskowy wynosi prawie 49 miliardów $ (2008), jest to jednak zaledwie 1% PKB Japonii. Armia Japońska nie jest liczna – posiada zaledwie 238 tys. żołnierzy + 58 tys. rezerwistów. Podobnie jak armia polska jest to armia zawodowa.