Cudzoziemcy kupują polską ziemię

Aktualizacja: 2010-06-25 10:45 am

Nieruchomości w Polsce najczęściej kupowane są przez Niemców, Ukraińców, Holendrów, Rosjan i Austriaków.

Według sprawozdania ministra spraw wewnętrznych i administracji za 2009 rok największym zainteresowaniem cieszą się nieruchomości na Śląsku i Mazowszu.
Zgodnie z ustawą cudzoziemiec może nabyć nieruchomość jeśli dostanie zezwolenie, które wydawane jest przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, jeżeli sprzeciwu nie wniesie minister obrony, a w przypadku nieruchomości rolnych – również minister rolnictwa.

W ubiegłym roku cudzoziemcy uzyskali łącznie 313 zezwoleń na nabycie nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 1757 ha. Firmy i przedsiębiorstwa dostały z tej puli 109 zezwoleń, a osoby fizyczne – 202. Dwa zezwolenia dostały przedstawicielstwa dyplomatyczne.

MSWiA odmówiło wydania zezwolenia na zakup nieruchomości w 145 przypadkach.

(ks/tvn24.pl)

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=23396 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]