Żydowski „etyk”: Dlaczego nie sterylizujemy ludzi? Niech wyginą i nie cierpią

Peter Singer, australijski filozof i bioetyk, obecnie profesor na Uniwersytecie Princeton (USA), znany ze swoich kontrowersyjnych poglądów: dopuszcza aborcję, zabijanie upośledzonych niemowląt i eutanazję, po raz kolejny wywołał skandal. Wezwał opinię publiczną do odpowiedzi na pytanie: czy sterylizacja wszystkich ludzi w celu zaoszczędzenia przyszłym pokoleniom bólu istnienia jest dobrą ideą?

Singer dokonał wpisu na blogu w dzienniku „New York Times”, jednej z najważniejszych amerykańskich gazet o profilu liberalno-lewicowym. Swój tekst zatytułował „Czy to powinna być ostatnia generacja?”. Singer postawił sobie za cel upowszechnienie poglądów mało znanego filozofa Davida Benatara, skrajnego nihilisty i antynatalisty z Uniwersytetu Kapsztadzkiego (RPA). Singer opisuje w samych superlatywach myśl Benatara i zachęca do przestudiowania jego „niezwykle wartościowej książki o przyciągającym tytule: ‘Lepiej w ogóle nie być: szkoda z powodu zaistnienia’ ”.

„Powołanie do życia kogoś, kto będzie cierpiał jest, jak uważa Benatar, ewidentną krzywdą wyrządzoną tej osobie. Natomiast powołanie do życia kogoś, kto będzie miał dobre życie wcale nie jest żadnym dobrem” – wyjaśnia Singer.

Obaj filozofowie, Singer i Benatar, uważają, że istoty ludzkie nie mają przyrodzonej godności. Singer zyskał rozgłos z powodu argumentowania, że dzieciobójstwo jest działaniem jak najbardziej usprawiedliwionym, szczególnie w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Według Singera, podstawowym wymogiem uznania kogoś za człowieka jest jego pełna samoświadomość. Kto takiej samoświadomości nie posiada, nie ma prawa do życia. Singer uważa, ze życie ludzkie ma pewną wartość jedynie w określonych warunkach. Natomiast Benatar idzie jeszcze dalej i odrzuca życie jako coś dobrego – żadne dobro z życia nie wynika..

Singer cierpliwie wyjaśnia logikę antynatalistycznej filozofii Benatara. U jej podstaw leży ocena konsekwencji istnienia człowieka: „żyjąc każdy w pewnym stopniu cierpi; jeśli nasz gatunek będzie kontynuował reprodukcję, możemy być pewni, że nasze potomstwo będzie cierpiało coraz bardziej; dlatego kontynuowanie prokreacji przyniesie wszystkim szkodę i nie da korzyści nikomu.”

Singer następnie zaprasza czytelników do zaangażowania się w myślowy eksperyment. Wzywa do postawienia sobie pytania: „Dlaczego nie uczynimy się ostatnim pokoleniem na ziemi? Gdyby wszyscy zgodzili się na poddanie sterylizacji, to nie trzeba byłoby wskazywać i wybierać żadnych ofiar – wszyscy solidarnie moglibyśmy wejść na drogę ku wyginięciu.”

Singer uważa, że nawet wtedy, gdybyśmy przyjęli mniej pesymistyczną wizję ludzkiej egzystencji niż czyni to Benatar, jego scenariusz totalnej zagłady rodzaju ludzkiego ciągle jeszcze da się obronić. Wybór wspólnego samounicestwienia pozwoli nam pozbyć się poczucia winy odnośnie do tego, co robimy na rzecz przyszłych pokoleń – tych pokoleń po prostu nie będzie. Nie stawia również nikogo w gorszej sytuacji, ponieważ nikogo już nie będzie.

Singer dystansuje się nieco od wniosków Benatara i mówi: „Sądzę, że błędem byłoby wybrać wszechświat bez ludzkości.” Niemniej jednak uważa, że dla uzasadnienia dalszego odtwarzania się, ludzie powinni zadać sobie następujące: „Czy życie jest warte przeżycia? Czy rzeczywiście istnieje jakaś określona korzyść, która jest wystarczającym powodem powoływania dzieci do życia? Czy utrzymywanie przy życiu naszego gatunku jest uzasadnione w obliczu wiedzy, że przyszłość z pewnością przyniesie wiele cierpienia niewinnym istotom ludzkim?

Bioetyk Wesley J. Smith, wieloletni krytyk myśli filozoficznej Singera, w odpowiedzi na najnowszy tekst Singera stwierdził: „To jest nihilizm na szczudłach. (…) Pod wpływem anty-ludzkich adwokatów, takich jak Peter Singer, przeszliśmy na Zachodzie od poszukiwania wolności dla nas samych i naszych potomków do poważnego zastanawiania się, czy w ogóle powinno być jakieś potomstwo. (…) To nie jest zdrowe. Ale jest, niestety, naturalną konsekwencją odrzucenia wyjątkowości człowieka”.

Zarówno Peter Singer, jak i David Benatar są w środowisku naukowym filozofów znanymi myślicielami.

Peter Singel jest profesorem w University Center for Human Values, Princeton University. Wykładał m.in. w Oxfordzie, Nowym Jorku, University of Colorado, University of California i Monash University. Przyznano mu także tytuł profesora w Centre for Applied Philosophy and Public Ethics (CAPPE) University of Melbourne.

David Benatar jest profesorem filozofii i szefem Department of Philosophy University of Cape Town (RPA).

[Za: LifeSiteNews – 08.06.2010 r.]

Za: HLI-Polska | http://www.hli.org.pl/xoops/modules/news/article.php?storyid=1403 | Dlaczego nie sterylizujemy ludzi? Niech wyginÄ… i nie cierpiÄ…

Skip to content