Białoruś: Biskupi zaniepokojeni “in vitro”

Aktualizacja: 2010-06-23 11:47 am

Episkopat Białorusi wyraził zaniepokojenie stosowaniem w tym kraju zapłodnienia „in vitro”. Stanowisko w tej sprawie biskupi wyrazili podczas wczorajszej swej 43 sesji plenarnej w Mińsku.

Biskupi Białorusi zaznaczyli, że stosowanie metody sztucznego zapłodnienia “in vitro” jest sprzeczne z nauczaniem Kościoła. Omawiali też możliwości utworzenia funduszu emerytalnego i funduszu solidarności dla kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich pracujących w strukturach Kościoła.

Poruszono także kwestię statutów sanktuariów ogólnokrajowych i diecezjalnych. Tematem ich obrad była też współpraca z Kawalerami Maltańskimi w dziedzinie pomocy dla najbardziej potrzebujących.

Poinformowano, że w związku z przejściem dotychczasowego kierownika portalu internetowego białoruskiego Kościoła, ks. Aleksandra Amialczenia do pracy w Radio Watykańskim nowym szefem portalu Catholic.by i odpowiedzialnym za media został o. Aleksander Własow, OFM Conv.

KAI/Kresy.pl

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=23252 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]