Aktualizacja strony została wstrzymana

Maturzysta Władysław Bartoszewski – już nie profesor

Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych na swojej stronie internetowej, prezentując życiorys polskiego pełnomocnika rządu Donalda Tuska do spraw kontaktów polsko-niemieckich – Władysława Bartoszewskiego, usunęło tytuł profesora sprzed jego nazwiska.

Niemiecki rząd wykreślił oficjalnie fałszywy tytuł „Prof.” Bartoszewskiemu.

Jego fałszywy rządowy niemiecki tytuł „Prof.” na niemieckiej rządowej stronie można obejrzeć jeszcze tylko w unikalnym krótkim filmie:

http://de.youtube.com/watch?v=SSd2J697Xxo

Napisałem w filmie unikalnym, ponieważ wykreślenie tytułu profesora przez rząd jednego państwa przedstawicielowi rządu innego państwa nie zdarza się przecież codziennie. Do wyjaśnienia pozostają osoby i rzeczywiste zamiary tego przemyślanego faktu zamieszczenia fałszywego tytułu „Prof.” na oficjalnej rządowej stronie Niemiec. Po rządowej edycji wygląda to tak:

http://www.auswaertiges-amt.de/..

Niestety w mejlowej korespondencji z panem Bartoszewskim (sekretariat) otrzymałem również informacje wskazującą na niewłaściwe posługiwanie się tym tytułem, natomiast merytorycznej odpowiedzi na temat jak przeciwdziałać dyskryminacji, zakazom języka polskiego Polakom w Niemczech nie utrzymałem:

„Nie uważam w związku z tym, aby używanie tytułu profesora przez Niemców było wyrazem zamierzonej złośliwości lub próbą ośmieszenia. Tak często zwracają się do ministra Bartoszewskiego jego niemieccy znajomi, którzy z pewnością nie mają wobec niego złych zamiarów. Być może dla porządku wystarczyłoby faktycznie zastosować – jeżeli w ogóle koniecznie – tytuł Univ.-Prof. Sam pan minister Bartoszewski absolutnie nie tytułuje się mianem profesora.

Jeszcze raz dziękuję Panu za list. Jeżeli będę znał oficjalną odpowiedź pana ministra Bartoszewskiego lub w sprawie pojawi się coś nowego, poinformuję Pana.

Z wyrazami szacunku,

Marcin Barcz (asystent min. Bartoszewskiego)

Dr Marcin Barcz
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Aleje Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
0048 22 694 65 26 (Marcin Barcz, tel. bezpośredni)
0048 22 694 75 45 (Sekretariat Prof. Bartoszewski)
0048 22 694 74 34 (Faks)
wladyslaw.bartoszewski@kprm.gov.pl”

Dyskusje, komentarze i opinie o fałszywym profesorze Bartoszewskim mają więc podstawy, których by nie było gdyby nastąpiła jego adekwatna reakcja. Takiej reakcji jednak nie było. Doszło za to z jego strony do dopuszczenia powielania fałszu. Doszło tez nie tylko do zaniechania reakcji na dyskryminacje polskich dzieci w Niemczech ale jeszcze gorzej, jego poklasku dla Prof. Gesiny Schwan, która oficjalnie politycznie zaopiniowała jako słuszne, nielegalne niemieckie zakazy języka polskiego Polakom zamieszkałym w Niemczech. Zobaczmy jeszcze raz fałszywych przyjaciół i obrońców pana Bartoszewskiego i jego samego w akcji poklasku:

http://de.youtube.com/watch?v=HOntSw77lQo

Jutro wniosę o jego dymisje z zamysłem że jego następca będzie lepiej reprezentował zarówno Polaków jak i Polskę w sprawie dyskryminacji.


Już nie profesor

Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych na swojej stronie internetowej, prezentując życiorys polskiego pełnomocnika rządu Donalda Tuska do spraw kontaktów polsko-niemieckich – Władysława Bartoszewskiego, usunęło tytuł profesora sprzed jego nazwiska.

Nie udało nam się oficjalnie dowiedzieć w biurze prasowym niemieckiego MSZ, jaki był konkretny powód usunięcia wyrazu „profesor” sprzed nazwiska polskiego polityka, pomimo iż jeszcze kilka dni temu na tej samej stronie (w tym samym miejscu) niemieckie MSZ, prezentując Bartoszewskiego, pisało o nim jako o profesorze. Wcześniejszy napis na tej samej stronie należącej do niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych brzmiał: „Prof. Władysław Bartoszewski Beauftragter des polnischen Premierministers für internationale Fragen”, natomiast obecny napis już brzmi następująco: „Władysław Bartoszewski Beauftragter des polnischen Premierministers für internationale Fragen”.
Nieoficjalnie „Nasz Dziennik” dowiedział się, że usunięcie tytułu „profesor” sprzed nazwiska Władysława Bartoszewskiego jest konsekwencją interwencji jednego z obywateli, który zwrócił uwagę twórcom strony niemieckiego MSZ, że tytuł profesora w Niemczech przysługuje jedynie po spełnieniu odpowiednich warunków prawno-akademickich, które w tym wypadku nie zostały spełnione. Najwyraźniej interwencja okazała się skuteczna, ponieważ na oficjalnych stronach niemieckiej dyplomacji Władysław Bartoszewski nie jest już tytułowany profesorem.
Pełnomocnik rządu Donalda Tuska formalnie posiada średnie wykształcenie.

Waldemar Maszewski, Hamburg

Za: Nasz Dziennik, Poniedziałek, 28 lipca 2008, Nr 175 (3192)

Za: Blog Mirosława Kraszewskiego | http://miroslawkraszewski.salon24.p

Skip to content