Antyrodzinna ustawa podpisana przez Bronisława Komorowskiego

Aktualizacja: 2010-06-18 10:38 am

Pełniący obowiązki prezydenta Marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski podpisał w piątek znowelizowaną ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Nowela wejdzie w życie 1 sierpnia. Ta skandaliczna, antyrodzinna ustawa zakłada daleko idącą ingerencję urzędników państwowych w życie rodziny oraz zwiększenie nad nią nadzoru administracyjnego. Przeciwko nowelizacji protestowały liczne organizacje prorodzinne w tym Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. P. Skargi.

„Jak pokazują analizy ustawa brutalnie godzi w dobro rodzin. Przede wszystkim zakłada ona daleko idącą ingerencję urzędników państwowych w życie rodziny oraz zwiększenie nad nią nadzoru administracyjnego” – czytamy w piśmie, które Stowarzyszenie wysłało do wszystkich członków Senatu RP przed głosowaniem w tej izbie Parlamentu.

„Szczególnie niebezpiecznie brzmią zapisy ustawy mówiące o przetwarzaniu intymnych danych osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą (art.9c 1)” – czytamy w apelu do senatorów.

„W myśl nowych przepisów pracownik socjalny miałby prawo do zabrania dziecka z rodziny biologicznej bez wcześniejszej decyzji sądu! (art. 12a). Należy tu przypomnieć, że taki pracownik działa zazwyczaj na podstawie »Poradnika Pracownika Socjalnego«, który za przemoc w rodzinie uznaje np. »narzucanie własnych poglądów« czy »krytykowanie zachowań seksualnych« (str. 3), co uderza bezpośrednio w autonomię i wolność rodziny” – zauważa SKCh.

Źródło: PiotrSkarga.pl, rp.pl

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=23062 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]