Aktualizacja strony została wstrzymana

Kolejny krok w kierunku antychrześcijańskiego terroru: Trybunał w Strasburgu skazał Polskę

Brak możliwości wyboru w polskich szkołach etyki zamiast religii narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Odniósł się on do skargi rodziny Grzelaków złożonej w przeciwko Polsce. – Trybunał Praw Człowieka kolejny raz stoi po stronie wolności od religii i laickiego rozumienia wolności sumienia. To swoisty zwrot w jego orzecznictwie – komentuje to orzeczenie europoseł Konrad Szymański.

W 2002 r. skargę w Trybunale złożyli Urszula i Czesław Grzelakowie z Wielkopolski. Opinię popierającą napisała Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Syn państwa Grzelaków, Mateusz dwa razy zmieniał szkołę, ze względu na rzekomą dyskryminację przez swoich kolegów z powodu rezygnacji z uczęszczania na lekcje religii. Zgodnie z prawem szkoła musi takim uczniom zapewniać lekcje etyki, ale w praktyce jest inaczej. Na świadectwie Mateusza Grzelaka w rubryce „religia/etyka” widnieje znak kreska, co – zdaniem rodziców – godziło w prawo każdego obywatela do milczenia w kwestii sumienia i wyznania.

Trybunał orzekł, że doszło do naruszenia art. 14 Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, zakazującego dyskryminacji w związku z art. 9, gwarantującym wolność myśli, sumienia i wyznania. Trybunał podkreślił, że uczniowie uczęszczający na religię mają na świadectwie ocenę, podczas gdy osoba niewierząca, która chciała uczęszczać na etykę, ma w tym miejscu przekreślone słowa religia/etyka. Wyrok zapadł stosunkiem głosów sześć do jednego.

Z najnowszych danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, wynika, że religia jest nauczana w 72 proc. polskich szkół wszystkich szczebli i rodzajów, a etyka – w 2,4 proc.

Trybunał Praw Człowieka kolejny raz stoi po stronie wolności od religii i laickiego rozumienia wolności sumienia. To swoisty zwrot w jego orzecznictwie – tak w rozmowie z KAI dzisiejsze orzeczenie skomentował europoseł Konrad Szymański (PiS). – To nie jest pierwsze orzeczenie tego rodzaju” – dodał polski europoseł, nawiązując do sprawy Lautsi przeciwko państwu włoskiemu, w sprawie obecności krzyży w szkolnych klasach. – Jest to taka interpretacja praw człowieka, która zawsze zmierza do eliminowania obecności religii w życiu publicznym – powiedział.

Ten wyrok oznacza upadek autorytetu całego systemu ochrony praw człowieka w Europie – stwierdził Konrad Szymański. Jego zdaniem, Polska powinna w zdecydowany sposób odwołać się od tego wyroku.

Według Szymańskiego, coraz częściej orzeczenia strasburskiego Trybunału odbiegają od ducha Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, w jakim została ona uchwalona. – W coraz większym stopniu te orzeczenia zwracają się przeciwko chrześcijańskim korzeniom Europy. To bardzo smutne – stwierdził.

Źródło: KAI

Za: PiotrSkarga.pl | http://www.piotrskarga.pl/ps,5368,2,0,1,I,informacje.html | Trybunał w Strasburgu skazał Polskę