Debata kandydatów na Prezydenta ocenzurowana

Aktualizacja: 2010-06-10 2:18 pm

Wczoraj na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się debata, na którą zaproszono wszystkich 10 kandydatów w wyborach prezydenckich. Dwóch kandydatów (z SLD i PiS) zignorowało społeczność akademicką i na debatę nie przyszło. Mimo to w dyskusji na temat przyszłości naszego kraju udział wzięło ośmiu kandydatów na najwyższy urząd w państwie. Niestety rangę debaty na siłę obniżono przeznaczeniem na spotkanie małej sali, w której nie zmieścili się wszyscy zainteresowani. Wielka szkoda, że Uniwersytet Warszawski nie postarał się, by nadać bardziej odpowiednią formę tak ważnemu spotkaniu poświęconemu przyszłości Polski. Jednak największą ignorancją wobec organizatorów i uczestników debaty wykazały się media, które niemal całkowicie ją przemilczały. Taka okazja jest raz na pięć lat, a mimo to żadna stacja telewizyjna, mimo obecności 30 kamer nie transmitowała debaty. To na pewno świadczy o tym, że pluralizm polityczny jest w Polsce mocno ograniczany, a zasady równości szans w wyborach w ogóle się nie przestrzega. Pytanie więc, czy możemy nazywać się krajem w pełni demokratycznym?

Andrzej Lepper

Za: Blog Andrzeja Leppera - 10 czerwca 2010 -- [Org. tytuł: « Debata ocenzurowana»]
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=22780 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]