Protest sztabu Marka Jurka do dyrektora Polskiego Radia przeciwko dyskryminacji, manipulacji i zaprzeczeniu zasad demokracji

Aktualizacja: 2010-06-7 8:05 pm

Publikujemy poniżej list Sztabu Wyborczego kandydata na prezydenta RP, Marka Jurka, do dyrektora Programu Pierwszego Polskiego Radia, który jest zrozumiałym protestem przeciwko podziałowi kandydatów, co wyczerpuje znamiona manipulacji. Ten sam podział zastosowano również w debatach telewizyjych.

List Roberta Kuraszkiewicza, Szefa Sztabu Marka Jurka do Ryszarda Hińczy, Dyrektora-Redaktora Naczelnego Programu I Polskiego Radia

Robert Kuraszkiewicz
Szef Sztabu Wyborczego Kandydata
na Urząd Prezydenta RP Marka Jurka
Warszawa, 1 czerwca 2010 r.

Pan Ryszard Hińcza
Dyrektor – Redaktor Naczelny
Programu Pierwszego
Polskiego Radia

Panie Dyrektorze,

W nawiązaniu do Pańskiego pisma z dnia 28 maja dotyczącego zaproszenia pana Marka Jurka do udziału w debacie na antenie Programu Pierwszego PR pragnę poinformować, iż nic mi nie wiadomo o wcześniejszych „ustnych” ustaleniach w tej sprawie.
Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę na dokonanie przez Państwa całkowicie niestosownego podziału kandydatów. Kandydaci na urząd Prezydenta RP są przedstawicielami swoich komitetów wyborczych, a nie partii politycznych. Wedle przepisów prawa partie polityczne nie mają prawa wystawiać kandydatów w wyborach prezydenckich.
Jednocześnie pragnę zaznaczyć, iż dokonywanie sztucznego podziału kandydatów jest całkowitym zaprzeczeniem zasad demokracji, także dobrych obyczajów i misji mediów publicznych. Media publiczne powinny wszystkim kandydatom stwarzać równe szanse zaprezentowania swoich poglądów, a nie klasyfikować ich wedle niezrozumiałych kryteriów. W związku z tym oceniamy, że koncepcja przeprowadzenia debat zaproponowana przez Program 1 Polskiego Radia nosi wszelkie znamiona manipulacji przeprowadzonej w imię interesów partii politycznych(PiS i SLD), które mają największy wpływ na funkcjonowanie mediów publicznych. W takiej manipulacji nie zamierzamy brać udziału.
Komitet Wyborczy kandydata na urząd Prezydenta RP Marka Jurka oczekuje od mediów publicznych, w tym Polskiego Radia zorganizowania serii debat i dyskusji kandydatów do najwyższego urzędu w państwie na zasadach przejrzystości i równości. Jedynym akceptowalnym rozwiązaniem jest zorganizowanie debat pomiędzy kandydatami, którzy byliby losowo dobrani i uzyskali możliwość równego dostępu do czasu antenowego.
W każdej chwili jesteśmy gotowi do podjęcia rozmów z kierownictwem Polskiego Radia w tej kwestii.

Z wyrazami szacunku –

/-/ Robert Kuraszkiewicz

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=22663 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]